Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Pełny widok frakcji SFIA

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaPodkategoriaUmiejętnośćPoziomy
Strategia i architekturaStrategia dotycząca informacjiZarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN567
Planowanie strategiczne ITSP567
Zarządzanie informacjami IRMG4567
Koordynacja systemów informacyjnych ISCO67
Bezpieczeństwo informacji SCTY34567
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS567
Analityka INAN34567
Wizualizacja danych VISL45
Publikowanie treści informacji ICPM123456
Porady i wskazówkiDoradztwo CNSL567
Porady specjalistyczne TECH456
Strategia i planowanie biznesoweZarządzanie zapotrzebowaniem DEMM56
Zarządzanie IT ITMG567
Zarządzanie finansowe FMIT456
Innowacje INOV567
Badania RSCH23456
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE567
Zarządzanie wiedzą KNOW234567
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL567
Zarządzanie ryzykiem w biznesie BURM4567
Zrównoważony rozwój SUST456
Strategia i planowanie techniczneMonitoring wschodzących technologii EMRG456
Zarządzanie ciągłością COPL45
Planowanie sieci NTPL56
Architektura rozwiązania ARCH456
Zarządzanie danymi DATM23456
Metody i narzędzia METL3456
Zmiana i transformacjaWdrożenie zmiany biznesowejZarządzanie portfolio POMG567
Zarządzanie programem PGMG67
Zarządzanie projektem PRMG4567
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF23456
Zarządzanie zmianą biznesowąAnalizy biznesowe BUAN3456
Modelowanie biznesowe BSMO23456
Definicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV567
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI567
Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą CIPM56
Testowanie procesów biznesowych BPTS456
Zarządzanie korzyściami BENM56
Opracowanie i wdrożenieRozwój systemówZarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Projektowanie systemów DESN456
Projektowanie oprogramowania SWDN23456
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG23456
Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD23456
Rozwój animacji ADEV3456
Modelowanie danych i projektowanie DTAN2345
Projekt bazy danych DBDS345
Projekt sieci NTDS56
Testowanie TEST123456
Inżynieria bezpieczeństwa SFEN3456
Tworzenie treści informacji INCA123456
Doświadczenia użytkownikaBadania dot. użytkownika URCH3456
Analiza doświadczeń użytkownika UNAN345
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV3456
Ocena doświadczeń użytkownika USEV23456
Instalacja i integracjaIntegracja i tworzenie systemów SINT23456
Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów PORT3456
Projektowanie sprzętu HWDE456
Instalacja/likwidacja systemu HSIN12345
Dostawa i obsługaProjekt usługiZarządzanie dostępnością AVMT456
Zarządzanie poziomem usług SLMO234567
Przeniesienie usługiAkceptacja usługi SEAC456
Zarządzanie konfiguracją CFMG23456
Zarządzanie aktywami ASMG23456
Zarządzanie zmianą CHMG23456
Wprowadzanie i wdrażanie RELM3456
Obsługa usługiOprogramowanie systemowe SYSP345
Zarządzanie wydajnością CPMG456
Administrowanie zabezpieczeniami SCAD123456
Testy penetracyjne PENT456
Technologia częstotliwości radiowej RFEN23456
Obsługa aplikacji ASUP2345
Infrastruktura IT ITOP1234
Administrowanie bazami danych DBAD2345
Zarządzanie magazynowaniem STMG3456
Obsługa sieci NTAS2345
Zarządzanie problemem PBMG345
Zarządzanie zdarzeniami USUP2345
Zarządzanie obiektami DCMA3456
Umiejętności i jakośćZarządzanie umiejętnościamiZarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG34567
Ocena kompetencji LEDA3456
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR345
Dostawa szkolenia ETDL345
Nauczanie i tworzenie tematów TEAC56
Zarządzanie pracownikamiZarządzanie wynikami PEMT456
Pozyskiwanie środków RESC456
Rozwój zawodowy PDSV456
Jakość i zgodnośćZarządzanie jakością QUMG34567
Zapewnienie jakości QUAS3456
Pomiar MEAS3456
Weryfikacja zgodności CORE3456
Ocena bezpieczeństwa SFAS56
Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS456
Relacje i zaangażowanieZarządzanie udziałowcamiSourcing SORC234567
Zarządzanie dostawcami SUPP234567
Zarządzanie kontraktami ITCM456
Zarządzanie relacjami RLMT4567
Wsparcie obsługi klienta CSMG123456
Sprzedaż i marketingMarketing MKTG23456
Sprzedaż SALE456
Wsparcie sprzedaży SSUP123456
Zarządzanie produktem PROD3456