Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działań biznesowych w celu stworzenia możliwości biznesowych, dostarczania nowych lub poprawionych produktów/usług lub poprawy łańcucha dostaw. Wskazanie i wdrożenie usprawnień operacji biznesowych, usług i modeli. Ocena kosztów i potencjalnych korzyści nowych podejść. Analiza i projektowanie procesów biznesowych w celu przyjęcia i wykorzystania technologii poprawiających wydajność biznesową. Rozwój możliwości zarządzania procesami przedsiębiorstw w celu zwiększenia elastyczności organizacyjnej i szybkości reagowania na zmianę.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziom 5

Analizuje i projektuje procesy biznesowe; identyfikuje alternatywne rozwiązania w celu wykorzystania nowych technologii i automatyzacji. Opracowuje graficzne prezentacje procesów biznesowych w celu ułatwienia zrozumienia i podejmowania decyzji. Analizuje wykonalność zmiany procesów biznesowych i rekomenduje nowe podejścia. Zarządza realizacją usprawnienia procesów biznesowych. Wybiera, dopasowuje i wdraża metody i narzędzia usprawnienia procesów biznesowych na poziomie programu, projektu i zespołu zgodnie z ustalonymi standardami. Przyczynia się do tworzenia definicji zasad, standardów i wytycznych organizacyjnych w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziom 6

Rozwija zasady, normy i wytyczne organizacyjne dotyczące poprawy procesów biznesowych, które pozwalają organizacji szybko usprawnić i wdrożyć procesy biznesowe spełniające wymagania firmy. Wyznacza kierunki i kieruje wdrożeniem oraz wykorzystaniem techniki, metodologii i narzędzi, aby spełnić ogólne wymagania biznesowe, gwarantując spójność wśród wszystkich grup użytkowników.Kieruje i planuje działania usprawniające procesy biznesowe, aby analizować procesy biznesowe; wskazywać alternatywne rozwiązania, oceniać wykonalność i zalecać rozwiązania, które wykorzystują nowe technologie i automatyzację. Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych pod kątem usprawnienia procesów biznesowych oraz gwarantuje przyjmowanie i przestrzeganie procesów i standardów.

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziom 7

Kieruje tworzeniem i przeglądem podejścia interdyscyplinarnego obejmującego całe przedsiębiorstwo oraz kultury obejmującej zarządzanie i usprawnianie procesów biznesowych. Kieruje wskazaniem, oceną i przyjęciem technologii umożliwiających transformację elastyczności organizacyjnej, obsługi klienta i użytkownika; usprawnia łańcuchy dostaw i wykorzystuje możliwości biznesowe. Dostosowuje strategie biznesowe, transformacje przedsiębiorstw i strategie technologii. Gwarantuje, że strategiczne zastosowanie zmiany procesu biznesowego jest wbudowane w zarządzanie i kierowanie organizacją.