Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zasady przewodnie SFIA

Zasady przewodnie SFIA i jak z nich korzystać

O SFIA

SFIA opisują umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowiskach zaangażowanych w prace nad technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, transformacji cyfrowej i inżynierii oprogramowania. Poznaj SFIA,zasady ich projektowania, kto ich używa i dlaczego z nich korzystają.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania umiejętnościamiPoprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. zarządzanie linią, HR i pracowników. Korzystając z SFIA, organizacje mogą osiągnąć spójne i zintegrowane podejście do zarządzania ludźmi.

Podstawą SFIA jest kompleksowy zestaw opisów umiejętności zawodowych i atrybutów ogólnych. Ta sekcja opisuje, jak to wszystko pasuje do siebie i stwarza proste, ale potężne i sprawdzone podejście.

SFIA jest liderem przemysłu i biznesu, a w ich istocie leży zapotrzebowanie na doświadczenie. Model SFIA dla zdolności zawodowych jest holistyczny i obejmuje doświadczenie, umiejętności zawodowe, wiedzę, zachowania, kwalifikacje i certyfikaty.

Społeczność użytkowników SFIA zażądała wytycznych i zaleceń od SFIA Foundation, aby pomóc w prowadzeniu dobrych praktyk i spójności wyników, pomimo różnych podejść. Podejście SFIA Foundation polega na wychwytywaniu dobrych praktyk ze strony społeczności, upowszechnianiu ich, zapewnieniu struktury zrozumienia i publikowaniu ich z korzyścią dla wszystkich.