Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wprowadzenie do dokumentacji SFIA

Ramy SFIA stały się globalnym wspólnym punktem odniesienia dla umiejętności i kompetencji w świecie cyfrowym.

Strona internetowa SFIA – www.sfia-online.org jest podstawowym źródłem informacji o ramach SFIA. Dodatkowe zasoby umożliwiające rozwój umiejętności i kompetencji są dostępne wraz z innymi elementami ekosystemu wspierającego.

Wiele podstawowych dokumentów jest dostępnych do pobrania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Należą do nich:

 • Odniesienie do ram SFIA - Standard SFIA
  Pełny opis poziomów odpowiedzialności SFIA, atrybutów ogólnych, które definiują poziomy SFIA, czynników behawioralnych, deklaracji wiedzy i wszystkich umiejętności zawodowych SFIA.

 • O SFIA - Wytyczne stosowania standardu SFIA
  Przegląd ram umiejętności i kompetencji SFIA oraz niezbędne zrozumienie, jak można je wykorzystać w zarządzaniu i rozwoju ludzi.

 • SFIA Excel spreadsheet
  Aby pomóc użytkownikom we włączeniu SFIA do ich własnych wewnętrznych narzędzi wspierających SFIA. Zawiera treści dotyczące poziomów odpowiedzialności SFIA, atrybutów ogólnych (zawierających czynniki behawioralne i deklaracje wiedzy) oraz umiejętności zawodowych.

 • Wykres podsumowujący SFIA - sumiejętności i cech ogólnych
  Tabela podsumowująca umiejętności zawodowe SFIA z jednej strony i atrybuty ogólne z drugiej.

Podsumowanie SFIA jest użytecznym, szybkim punktem odniesienia dla użytkowników SFIA. Szczegółowa treść dotycząca umiejętności i poziomów odpowiedzialności znajduje się w Odniesieniu do ram SFIA.

Odniesienie do ram SFIA jest specyficzne dla danej wersji ram SFIA. Zawiera pełne opisy poszczególnych atrybutów ogólnych, czynników behawioralnych i umiejętności zawodowych.

O SFIA Dokument ten nie jest specyficzny dla danej wersji ram SFIA. Dokument ten może być aktualizowany niezależnie od wersji SFIA.

Dokumenty Odniesienie do ram SFIA oraz O SFIA zawierają istotne informacje i powinny być czytane razem, aby zapewnić jak najwięcej korzyści ze stosowania SFIA.