Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności SFIA

Ogólne atrybuty charakteryzujące siedem poziomów odpowiedzialności zapewniają podstawową strukturę ram SFIA. Dzięki temu wyjaśnienia umiejętności zawodowych są zdefiniowane w sposób umożliwiający czytelne odróżnienie różnych poziomów oraz ich dopasowanie do poziomów odpowiedzialności.

Moc poziomów odpowiedzialności

Oprócz tego, że stanowi fundamentalną strukturę ram SFIA, siedem poziomów odpowiedzialności również jest podstawą mapowania dla ścieżek kariery, struktur korporacyjnych i innych ram. Natura atrybutów ogólnych sprawia, że mogą one stanowić podstawę kluczowych kompetencji, mapowania i etapów w ścieżce kariery.

  • Organizacja, która ma już zestaw kluczowych kompetencji lub wartości, może je stosować w połączeniu z umiejętnościami zawodowymi SFIA i korzystać z ich rozmieszczenia zgodnie z poziomami SFIA oraz międzynarodowego uznania, jakie daje wspólny globalny standard.

  • Przykładowo, organizacja, jednostka zawodowa lub związek handlowy, które chcą zmapować własne ustalone struktury zgodnie z SFIA, mogą to zrobić, korzystając z poziomów odpowiedzialności scharakteryzowanych przez atrybuty ogólne będące podstawą takiego mapowania.

Uniwersalne zastosowanie

Standard SFIA powstał jako ramy dla społeczności ICT. Ewoluował on w kierunku ram określających umiejętności i kompetencje wymagane przez specjalistów z dziedziny biznesu i technologii, którzy projektują, opracowują, wdrażają, zarządzają i chronią dane i technologie, które zasilają świat cyfrowy.

SFIA wykorzystuje się w wielu obszarach działalności biznesowej i zawodowej. Wiele ról w branży jest mieszanych i wymaga połączenia umiejętności technicznych i nietechnicznych, do czego SFIA idealnie się nadaje.

Uniwersalne zastosowanie SFIA oznacza, że może być on z łatwością stosowany i rozszerzany poza zawody związane z technologiami cyfrowymi na dowolną dziedzinę techniczną lub nietechniczną. Użytkownicy wciąż znajdują nowe obszary, w których mogą wykorzystywać SFIA, co jest widocznym znakiem ich użyteczności, integralności i elastyczności.

SFIA umożliwia integrację różnych rodzajów pracy zawodowej z wykorzystaniem poziomów odpowiedzialności jako podstawy, niezależnie od tego, czy jest to struktura ramowa, czy struktura organizacji w stosunku do ram SFIA. To zapewnia globalny, wspólny model odniesienia dla integracji.