Umiejętności

Oto wszystkie umiejętności.

Innowacje

Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.

Badania

Systematyczne tworzenie nowej wiedzy poprzez gromadzenie danych, innowacje, eksperymenty, ocenę i rozpowszechnianie.

Pomiar

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Wywiad o zagrożeniach

Opracowywanie praktycznych spostrzeżeń na temat aktualnych i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wpływających na sukces lub integralność organizacji i dzielenie się takimi spostrzeżeniami.