Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Umiejętności

Oto wszystkie umiejętności.

Innowacje

Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.

Wywiad o zagrożeniach

Opracowywanie praktycznych spostrzeżeń na temat aktualnych i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wpływających na sukces lub integralność organizacji i dzielenie się takimi spostrzeżeniami.