Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Umiejętności

Oto wszystkie umiejętności.

Kontrola zmian

Ocena ryzyka związanego z proponowanymi zmianami oraz zapewnienie, że zmiany w produktach, usługach lub systemach są kontrolowane i koordynowane.