Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Uproszczone adresy URL dla szybkiego dostępu do zawartości SFIA

Wsparcie dla osadzania linków na stronach internetowych i innych dokumentach

Wielu pracodawców i innych użytkowników SFIA osadza linki do umiejętności SFIA na swoich stronach internetowych i innych dokumentach. Aby im pomóc, ulepszyliśmy schemat URL dostępu do stron umiejętności SFIA. To ulepszenie jest zaprojektowane do:

  • Umożliwia szybki dostęp  do określonych umiejętności przy użyciu przewidywalnych adresów URL.
  • Ułatwienie tworzenia linków  do umiejętności SFIA w dokumentach, stronach internetowych i aplikacjach.
  • Zapewnij długowieczność  dla swoich osadzonych linków dzięki przyszłym wersjom SFIA.

Jak korzystać z nowego schematu

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do umiejętności, możesz użyć ustrukturyzowanych adresów URL, takich jak:

Lub bez podania numeru wersji, który przekierowuje do bieżącej wersji:

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do poziomu odpowiedzialności, możesz użyć ustrukturyzowanych adresów URL, takich jak: