about-sfia

O SFIA

SFIA opisują umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowiskach zaangażowanych w prace nad technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, transformacji cyfrowej i inżynierii oprogramowania.

Jak działa SFIA

Podstawy SFIA stanowią opisy umiejętności zawodowych i cech ogólnych. Stanowią one najcenniejszy zasób SFIA. Niniejsza część opisuje sposób dopasowania tych elementów, tworząc proste, jednak potężne i sprawdzone podejście.

Kontekst SFIA

SFIA są prowadzone przez branżę i biznes, a u ich podstaw leży doświadczenie. Umiejętności są osiągane na określonym poziomie dzięki praktykowaniu danej umiejętności na tym poziomie, w rzeczywistej sytuacji. Kontekstem SFIA są więc rzeczywiste środowiska, w których działają dane branże lub firmy.