Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

O SFIA

SFIA definiują umiejętności i kompetencje wymagane przez profesjonalistów, którzy projektują, rozwijają, wdrażają i chronią dane i technologie, które napędzają cyfrowy świat, a także zarządzają nimi.

SFIA formalnie powołano do życia w 2000 roku. Początki sięgają inicjatyw współpracy w latach 80. SFIA Foundation została utworzona jako międzynarodowa fundacja non-profit, która zrzesza globalną społeczność w celu rozwijania i utrzymywania ram SFIA dla dobra wszystkich.

SFIA stały się akceptowanym na całym świecie wspólnym językiem dla umiejętności i kompetencji w cyfrowej rzeczywistości. W ich zakres wchodzi wiele z najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie, obejmujących profesjonalistów pracujących w takich obszarach jak m.in.:

 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • zmiany w biznesie
 • transformacja cyfrowa
 • nauka o danych i analityka
 • inżynieria oprogramowania
 • informacje i bezpieczeństwo cybernetyczne
 • nauka i edukacja
 • informatyka stosowana i nauki obliczeniowe
 • projektowanie zorientowane na użytkownika
 • rozwój produktów cyfrowych, sprzedaż i marketing
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i siłą roboczą

SFIA pozostają współpracą – są regularnie aktualizowane w ramach otwartego, globalnego procesu konsultacji. Użytkownicy o faktycznym doświadczeniu praktycznym z rozwoju i zarządzania umiejętnościami/kompetencjami, z sektora publicznego i środowisk edukacyjnych z całego świata przyczyniają się do stałego utrzymania adekwatności i prawdziwości SFIA. Są one tworzone przez branżę i biznes dla branży i biznesu. Wiele organizacji kopiuje SFIA, inspiruje się nimi lub po prostu decyduje się na ich zmapowanie, by promować swoje własne struktury i produkty.

Cechy te odróżniają SFIA od innych ram i zaowocowały przyjęciem ich przez rządy, korporacje i indywidualnych użytkowników w niemal 200 krajach. Wyjątkowy i stały sukces można także przypisać:

 • Stworzeniu i utrzymaniu przez globalną społeczność użytkowników
 • Rozwojowi w wyniku globalnej współpracy
 • Globalnemu nadzorowi i komitetowi sterującemu
 • Ponad 20-letniej historii pomyślnego stosowania
 • Udowodnionemu zrównoważonemu rozwojowi z ustalonym ekosystemem i zaufaną infrastrukturą
 • Neutralnemu podejściu – ramy nie są przypisane do żadnej określonej technologii, dostawcy lub organizacji zawodowej

SFIA są bezpłatne dla większości użytku niekomercyjnego 

 • SFIA Foundation to organizacja non-profit
 • Pobierana jest niewielka opłata licencyjna od dużych organizacji oraz organizacji, które stosują SFIA do celów komercyjnych
 • Opłata licencyjna jest przeznaczana na dalszy rozwój ram i wsparcie ekosystemu
 • Organizacje i osoby indywidualne, które wnoszą opłatę licencyjną przyczyniają się do wspierania dalszego rozwoju branży

SFIA – co to jest?

SFIA jest łatwym w obsłudze wspólnym modelem referencyjnym.

SFIA jest praktycznym źródłem wiedzy dla osób zarządzających, pracujących w organizacjach lub współpracujących z profesjonalistami z dziedziny biznesu i technologii, którzy projektują, rozwijają, wdrażają i chronią dane i technologie, które napędzają cyfrowy świat, a także nimi zarządzają.

SFIA łączy w sobie umiejętności zawodowe, zachowania/czynniki behawioralne i wiedzę. Czynniki behawioralne są rozmieszczone w ogólnych atrybutach określonych dla każdego poziomu odpowiedzialności.

 • Zapewniają ramy obejmujące umiejętności zawodowe z jednej strony i siedem poziomów odpowiedzialności z drugiej.
 • Opisują umiejętności zawodowe na różnych poziomach odpowiedzialności.
 • Definiują poziom odpowiedzialności pod kątem cech ogólnych, takich jak autonomia, wpływ, złożoność, umiejętności biznesowe i wiedza.

Ramy SFIA są często aktualizowane, aby zapewnić adekwatność i dostosowanie do potrzeb branży i biznesu oraz obecnego sposobu myślenia.

Wspólny język dotyczący umiejętności w cyfrowym świecie

SFIA zapewniają osobom indywidualnym oraz organizacjom wspólny język do spójnego definiowana umiejętności i doświadczenia. Zastosowanie czytelnego języka, unikanie żargonu technicznego oraz skrótów sprawia, że SFIA są przystępne dla wszystkich stron zaangażowanych w prace, a także osób na stanowiskach pomocniczych, takich jak działy zasobów ludzkich, szkoleń i rozwoju, projektowania organizacji i zaopatrzenia. Pozwalają one rozwiązać powszechne problemy tłumaczeniowe, które utrudniają komunikację oraz skuteczną współpracę w ramach organizacji oraz między zespołami multidyscyplinarnymi.

Ta spójność oznacza, że SFIA sprawdza się zarówno w dużych, jak i małych organizacjach: mają one wspólne podejście, słownictwo i koncentrują się na umiejętnościach i możliwościach. SFIA sprawdza się w dużych, wielonarodowych organizacjach i w całym łańcuchu dostaw, tworząc wspólny język zarządzania umiejętnościami i kompetencjami. SFIA jest szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które po prostu nie mają zasobów, by tworzyć i utrzymywać własne ramy umiejętności i kompetencji, a mimo to chcą z nich korzystać.

Dlaczego warto z nich korzystać?

SFIA zostały opracowane z myślą o pełnej elastyczności i doskonałym dopasowaniu do ustalonego przez użytkownika sposobu pracy.

 • SFIA nie definiują stałej metodologii ani nie zalecają struktur organizacyjnych, ról ani zadań: zapewniają jasny opis umiejętności i poziomów odpowiedzialności.
 • SFIA mogą być stosowane w wielu branżach i rodzajach organizacji. Stanowią idealne ramy dla osób indywidualnych, małych i dużych zespołów, działów bądź funkcji biznesowych, małych i średnich przedsiębiorstw lub organizacji zatrudniających tysiące pracowników.

Kluczowe zasady projektowania

Od czasu wczesnego rozwoju SFIA stosowane są liczne zasady projektowania. Są one niezmienne we wszystkich wersjach SFIA.

 • Ramy SFIA są proste, ogólne i powszechnie stosowane. Zakres obejmowanych kwestii jest bardzo szeroki, a SFIA z założenia mają mieć zastosowanie we wszystkich sektorach.
 • SFIA to system oparty na doświadczeniu oraz poziomach odpowiedzialności i umiejętności. Osoba posiada daną kompetencję, ponieważ wykazała, że ma pewien poziom odpowiedzialności, i zademonstrowała szereg umiejętności na poziomie wymaganym w rzeczywistych sytuacjach. Certyfikaty i kwalifikacje mogą być dostosowane do SFIA, ale jeśli sprawdzają tylko wiedzę, nie wskazują doświadczenia ani poziomu odpowiedzialności.
 • SFIA jest elastyczne i sprawdza się we wszystkich strukturach organizacyjnych, projektach stanowisk i ról. Umiejętności i poziomy SFIA mogą być elastycznie konfigurowane, by wspierać wszystkie struktury organizacyjne. Sprawdzają się w przypadku pojedynczych osób, małych i dużych zespołów, całych departamentów lub organizacji liczących tysiące pracowników. Mogą być używane do definiowania stanowisk, ról, osób, procesów lub obszarów działania. Ponadto wbudowana w SFIA elastyczność wspiera wszystkie modele organizacyjne, w tym tradycyjne struktury hierarchiczne, centra kompetencyjne, pule zasobów, zwinne zespoły projektowe i indywidualne zadania.
 • SFIA definiują istotę umiejętności. SFIA ma charakter opisowy, a nie normatywny. Nie definiuje niskopoziomowych zadań ani produktów, ponieważ są one w dużym stopniu zależne od kontekstu.
 • Zapewniają zintegrowany obraz kompetencji. SFIA rozpoznają poziomy odpowiedzialności, umiejętności zawodowych, zachowań lub cech, wiedzy i kwalifikacji oraz certyfikacji. Wskazują sposób ich wzajemnego dopasowania oraz uzupełniania.
 • Są niezależne od technologii i podejścia. SFIA nie dostarcza wyczerpującej listy poszczególnych technologii, metod, podejść czy wiedzy technicznej – zmieniają się one szybko i mogą być mapowane do leżących u ich podstaw umiejętności i kompetencji SFIA, które są bardziej trwałe. Atrybuty te mogą się odnosić do wielu umiejętności i kompetencji SFIA, w zależności od tego, jak są wykorzystywane. Role i stanowiska potrzebne w konkretnych technologiach i praktykach pracy, takich jak Chmura, DevOps, Agile, Big Data, cyfrowa transformacja itp., mogą być opisane przy użyciu kombinacji umiejętności SFIA.
 • Ramy te są aktualizowane przez rzeczywistych praktyków z międzynarodowej bazy użytkowników. SFIA są napędzane przez użytkowników końcowych – ich treść odzwierciedla wymagania branżowe i biznesowe, a pojedyncza grupa udziałowców nie ma na nie wpływu.

Do kogo są skierowane?

Struktura SFIA sprawia, że jest to elastyczny zasób o udokumentowanej skuteczności przyjmowania i dostosowania do różnorodnych działań dotyczących zarządzania umiejętnościami i pracownikami. Poniższa lista zawiera wykaz bieżącego użycia SFIA przez różne grupy udziałowców.

Lista ta nie jest wyczerpująca ani nie ma charakteru nakazowego, a nowe wykorzystania SFIA są stale rozwijane i opisywane przez społeczność SFIA.

Osoby indywidualne

 • ocena bieżących umiejętności i doświadczenia
 • wskazywanie przyszłych interesów, celów kariery oraz planowanie rozwoju osobistego
 • wskazywanie odpowiednich kursów, kwalifikacji i członkostwa zawodowego
 • tworzenie CV, życiorysów i profilów umiejętności osobistych
 • ubieganie się o stanowiska pracy dopasowane do umiejętności i doświadczenia
 • rozwijanie wysokiej jakości, skoncentrowanych celów szkoleniowych i rozwojowych

Menedżerowie liniowi

 • zarządzanie i wdrażanie zasobów
 • identyfikacja ryzyka operacyjnego w zespole i rozwój planów sukcesji
 • pomiary bieżącej wydajności i planowanie pod kątem przyszłego zapotrzebowania
 • tworzenie profili ról oraz opisów stanowisk przy użyciu definicji umiejętności i poziomu umiejętności

Liderzy organizacyjni

 • planowanie strategiczne wydajności
 • dostosowanie możliwości organizacyjnych do technologii i strategii biznesowych
 • planowanie i wdrażanie przekształceń i fuzji/przejęć

Specjaliści ds. zasobów ludzkich

 • tworzenie profili ról / opisów stanowisk przy użyciu spójnych definicji umiejętności i poziomu umiejętności
 • strategiczne planowanie siły roboczej, zarządzanie talentami, planowanie sukcesji, centra oceny
 • projektowanie i wdrażanie grup kariery i ścieżek kariery
 • wspieranie zarządzania wynikami organizacyjnymi oraz procesami rozwoju osobistego
 • zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez wspieranie rozwoju kariery i zawodowego

Specjaliści ds. szkoleń i rozwoju

 • definiowanie profili wymaganych kompetencji i umiejętności
 • tworzenie katalogów szkoleń, mieszanych rozwiązań szkoleniowych, programów nauczania oraz mieszanie szkoleń formalnych i podczas pracy

Konsultanci ds. modelu pracy i projektowania organizacji

 • dopasowanie modelu pracy i roli procesowych do wymaganych możliwości pracowników
 • projektowanie nowych ról i zatwierdzanie umiejętności niezbędnych do zapewnienia nowego modelu pracy
 • ocena luk w zakresie umiejętności organizacyjnych i opracowanie planu eliminowania tych luk

Dostawcy usług zaopatrzenia, zarządzania dostawcami i usługodawcami

 • wspieranie zarządzania usługodawcami (np. pod kątem outsourcingu, zwiększenia liczby personelu, usług zarządzanych, szkoleń, kształcenia i usług doradztwa)
 • zapewnienie jasnych i przejrzystych podstaw do opisania poszukiwanych lub dostarczanych możliwości
 • stosowanie kart ocen SFIA do analogicznego porównania usług opartych na zasobach od dostawców

Rekruterzy

 • określenie wymaganych kompetencji na podstawie posiadania odpowiednich umiejętności oraz wymaganego poziomu doświadczenia
 • pomoc dla pracodawców w celu dokładnego opisania ich potrzeb w języku zrozumiałym przez potencjalnego pracownika
 • tworzenie kryteriów wyboru opartych na kompetencjach oraz modeli oceny

Organy zawodowe i ich dziedziny wiedzy

 • tworzenie ram kompetencji dla danej dyscypliny dostosowanych do standardów globalnych
 • łączenie dziedzin wiedzy z kompetencjami
 • mapowanie w celu obsługi poziomów członkostwa, certyfikacji, programów rozwoju osobistego i mentoringu
 • rozwój i mapowanie kwalifikacji, akredytacji i ścieżek kariery
 • tworzenie i utrzymanie zawodowego rejestru umiejętności członków i poziomów umiejętności

Dostawcy kształcenia, szkoleń i projektanci programów nauczania

 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb branży/pracodawcy i zwiększanie możliwości zatrudnienia
 • mapowanie programów nauczania do umiejętności i osiągania wiedzy
 • wsparcie rozwojowej i klasyfikującej oceny umiejętności

Konsultanci ds. nagród i uznania

 • dostosowanie struktur organizacyjnych, grupowanie wynagrodzeń i ustalanie punktów odniesienia
 • tworzenie powiązań ze standardami branżowymi w odniesieniu do poziomów doświadczenia w zakresie umiejętności oraz kompatybilność ze standardowym podejściem do architektury pracy, doboru stanowisk i oceny pracy

Zachowanie aktualności

Aktualność SFIA jest utrzymywana poprzez otwarte konsultacje. Aktualizacja następuje co kilka lat, aby sprostać zmieniającym się potrzebom przemysłu i biznesu. SFIA odzwierciedla ewoluującą rzeczywistość umiejętności i kompetencji praktykowanych w realnym środowisku pracy.

Architektura i podstawowe zasady projektowania SFIA pozostały bez zmian – jest to świadectwo ich przydatności i wartości. Nadal spełniają one potrzeby branżowe i biznesowe w celu zarządzania i rozwijania umiejętności i kompetencji.

SFIA są poddawane nieustannym konsultacjom, aby reagować na nowe i zmieniające się potrzeby. Proces ten jest przeprowadzany przez stronę internetową SFIA Foundation.

W celu zapewnienia ciągłej przydatności SFIA muszą odzwierciedlać zmieniające się potrzeby i postrzeganie znaczenia niektórych elementów oraz okazjonalne zmiany w przyjętej terminologii. Utrzymanie SFIA odbywa się w celu zapewniania stosowności ram w odniesieniu do potrzeb branży, pracodawców i osób indywidualnych. Częścią ewolucji jest równoważenie stałości i potrzeby zapewnienia aktualności.

Mile widziane są wnioski o aktualizację i poszerzenie definicji umiejętności SFIA i są one wyraźnym znakiem zdrowego i dobrze wykorzystywanego zasobu.