Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Czynniki behawioralne

Czynniki behawioralne w ramach 7 poziomów odpowiedzialności SFIA

Uzupełniając ramy umiejętności zawodowych SFIA, niniejsza sekcja podkreśla czynniki behawioralne w ramach 7 poziomów odpowiedzialności w pięciu kluczowych atrybutach: autonomii, wpływu, złożoności, umiejętności biznesowych i wiedzy.

Zestawienie każdego poziomu odpowiedzialności z czynnikiem behawioralnym stanowi cenne narzędzie wspierające cykl życia zarządzania umiejętnościami i związane z nim działania.

  • Może ona stanowić podstawę do stworzenia lub zintegrowania z ramami kompetencji behawioralnych organizacji.

Zgodnie z zasadami projektowania SFIA opisy czynników behawioralnych mają charakter ogólny, aby zapewnić możliwość ich uniwersalnego zastosowania w strukturze organizacji, jej strukturze zdolności i sposobach działania.

Pobierz tutaj – Czynniki behawioralne w SFIA.

Indeks czynników behawioralnych w dokumencie

strona

Współpraca

4

Umiejętności komunikacyjne

5

Kreatywność

6

Podejmowanie decyzji

7

Delegowanie zadań

8

Wyniki wykonawcze

9–10

Wpływ

11

Przywództwo

12–13

Nauka i rozwój zawodowy

14–15

Planowanie

16

Rozwiązywanie problemów

15

Atrybuty rodzajowe i opisy kontekstowe

18–19

W bieżącym folderze brak elementów. Po zalogowaniu możesz zobaczyć więcej.