Przeglądanie SFIA

SFIA to elastyczny zasób. Aby to wesprzeć, strona internetowa oferuje wiele różnych sposobów przeglądania zawartości frameworka on-line. SFIA 7 to aktualna wersja frameworka, opublikowana w czerwcu 2018 r.

Umiejętności w skrócie

Kompleksowa lista wszystkich umiejętności zawodowych SFIA i stosowanych poziomów. Pogrupowane według kategorii i podkategorii.

Lista umiejętności SFIA 7 od A do Z.

Od A do Z wymienianie kolejno wszystkich umiejętności SFIA 7.

Poziomy odpowiedzialności

The definicja ogólnych atrybutów które charakteryzują siedem poziomów odpowiedzialności SFIA. Podstawowa struktura ram SFIA zapewnia, że definicje poziomów umiejętności zawodowych są rozpoznawalnie odrębne i dostosowane do poziomów odpowiedzialności.

Widoki skoncentrowane na SFIA

Te poglądy SFIA zapewnia szybką listę umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla wybranych dyscyplin zawodowych, tematów branżowych i uzupełniających ram.

Struktura umiejętności SFIA

An wyjaśnienie składników każdego opisu umiejętności SFIA.

SFIA 6

To jest Poprzednia wersja ram opublikowanych w lipcu 2015 r.

SFIA 5

An starsza wersja ram opublikowanych w 2011 r.