Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Przeglądanie SFIA

SFIA to elastyczny zasób. Aby go wesprzeć, strona internetowa oferuje wiele różnych sposobów przeglądania zawartości ram on-line. SFIA 8 to aktualna wersja ram, opublikowana we wrześniu 2021 r.

Umiejętności SFIA 8 w skrócie

SFIA 8 jest aktualną wersją ram. Kompleksowa lista wszystkich umiejętności zawodowych SFIA i stosowanych poziomów. Pogrupowane według kategorii i podkategorii.

Lista umiejętności SFIA 8 od A do Z.

Od A do Z spis wszystkich umiejętności SFIA 8.

Poziomy odpowiedzialności SFIA 8

Definicja cech ogólnych które charakteryzują siedem poziomów odpowiedzialności SFIA. Podstawowa struktura ram SFIA zapewnia, że definicje poziomów umiejętności zawodowych są rozpoznawalnie odrębne i dostosowane do poziomów odpowiedzialności.

Ukierunkowane widoki SFIA

Te poglądy SFIA zapewnia szybką listę umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla wybranych dyscyplin zawodowych, tematów branżowych i uzupełniających ram.

Struktura umiejętności SFIA

Wyjaśnienie składników każdego opisu umiejętności SFIA.

SFIA 7

To jest poprzednia wersja ram opublikowanych w czerwcu 2018 r.

SFIA 6

To jest starsza wersja ram opublikowanych w lipcu 2015 r.

SFIA 5

To jest starsza wersja ram opublikowanych w 2011 r.