Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności

W niniejszej części opisano ogólne atrybuty charakteryzujące siedem poziomów odpowiedzialności SFIA. Podstawowa struktura ram gwarantuje, że wyjaśnienia umiejętności zawodowych są zdefiniowane w sposób umożliwiający czytelne odróżnienie różnych poziomów oraz ich dopasowanie do poziomów odpowiedzialności.

Moc poziomów odpowiedzialności

Siedem poziomów odpowiedzialności SFIA nie tylko umożliwia poznanie postępu rozwoju zawodowego, lecz także zapewnia środki, przy użyciu których inne ramy i struktury korporacyjne mogą zostać zmapowane zgodnie z ramami SFIA. Istota cech ogólnych sprawia, że mogą być one stosowane jako podstawa kluczowych kompetencji, mapowania i etapów ścieżki kariery.

  • Organizacja, która ma już zestaw kluczowych kompetencji lub wartości, może je stosować w połączeniu z umiejętnościami zawodowymi SFIA i korzystać z ich rozmieszczenia zgodnie z poziomami SFIA.
  • Przykładowo, organizacja, jednostka zawodowa lub związek handlowy, które chcą zmapować własne ustalone struktury zgodnie z SFIA mogą to zrobić, korzystając z poziomów odpowiedzialności scharakteryzowanych przez atrybuty ogólne będące podstawą takiego mapowania.

Uniwersalne zastosowanie

SFIA służy jako wytyczne dla społeczności cyfrowych, IT oraz inżynierii oprogramowania – i umiejętności zawodowych, które je odzwierciedlają, pomimo że wiele z nich może być adekwatnych poza tym obszarem. Uniwersalne zastosowanie oznacza, że SFIA wykracza poza ten szeroki obszar w dowolne przedsięwzięcie techniczne, a nawet poza nie. Poziomy odpowiedzialności pozwalają na integrację różnych profesjonalnych zadań przy użyciu poziomów odpowiedzialności jako podstaw, bez względu na to, czy będą one stanowić ramy dla ram, czy też strukturę organizacyjną dla ram SFIA.