Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 2 – Pomoc

Autonomia

Pracuje w ramach rutynowych wytycznych. Posiada ograniczoną samodzielność przy rozwiązywaniu problemów lub zapytań. Określa, kiedy należy szukać pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach. Planuje własną pracę w krótkich horyzontach czasowych.

Wpływ

Współpracuje i może wpływać na bezpośrednich współpracowników. Może mieć pewien kontakt zewnętrzny z klientami, dostawcami i partnerami. Ma świadomość konieczności współpracy z zespołem i reprezentuje potrzeby użytkowników/klientów.

Złożoność

Wykonuje szereg czynności zawodowych w różnych środowiskach. Może brać udział w rozwiązywaniu rutynowych problemów. Może stosować kreatywne myślenie lub proponować nowe sposoby podejścia do zadania.

Umiejętności biznesowe

Posiada wystarczające umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, aby skutecznie angażować się w kontakty ze współpracownikami i wewnętrznymi użytkownikami/klientami.

Rozumie i stosuje odpowiednie metody, narzędzia, aplikacje i procesy.

Wykazuje racjonalne i zorganizowane podejście do pracy.

Posiada umiejętności cyfrowe wystarczające do odgrywania swojej roli.

Nauka i rozwój zawodowy – wskazuje i negocjuje własne możliwości rozwoju.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – posiada pełną świadomość standardów organizacyjnych. Stosuje odpowiednie praktyki zawodowe we własnej pracy.

Wiedza

Ma podstawową wiedzę na temat danej domeny. Stosuje niezbędną wiedzę ogólną, którą zazwyczaj można znaleźć w branżowych dziedzinach wiedzy. Przyswaja nowe informacje prezentowane w systematyczny sposób i skutecznie je stosuje.