Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 1 – Zgodne postępowanie

Autonomia

Pracuje w ramach ścisłych wytycznych. Posiada niewielką samodzielność przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania. Oczekuje się, że w nieoczekiwanych sytuacjach będzie szukać pomocy.

Wpływ

Minimalny wpływ. Może pracować samodzielnie lub w ramach interakcji z bezpośrednimi współpracownikami.

Złożoność

Wykonuje rutynowe czynności w uporządkowanym środowisku. Wymaga pomocy podczas rozwiązywania nieoczekiwanych problemów. Bierze udział w tworzeniu nowych pomysłów.

Umiejętności biznesowe

Posiada wystarczające umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, aby skutecznie angażować się w kontakty z bezpośrednimi współpracownikami.

Stosuje podstawowe systemy i narzędzia, aplikacje i procesy.

Wykazuje zorganizowane podejście do pracy. Posiada podstawowe umiejętności cyfrowe pozwalające na naukę i korzystanie z aplikacji oraz narzędzi niezbędnych do pełnienia swojej roli.

Nauka i rozwój zawodowy – przyczynia się do określania własnych możliwości rozwoju.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – rozumie i przestrzega standardów organizacyjnych

Wiedza

Posiada podstawową, ogólną wiedzę odpowiednią dla danego obszaru pracy. Stosuje nowo zdobytą wiedzę do rozwoju nowych umiejętności.