Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widoki SFIA

Widoki SFIA przedstawiają zawartość SFIA z różnych punktów widzenia. Widoki te dotyczą interesów określonych dyscyplin zawodowych, tematów branżowych i użytkowników ramowych.

Widoki pełnoramowe

Konwencjonalny pogląd grupuje umiejętności SFIA w kategorie i podkategorie. Jest to widok używany dla kompletnego przewodnika SFIA, arkusza podsumowującego A3 i podstawowej nawigacji.

Użyj listy od A do Z, jeśli szukasz konkretnej umiejętności i znasz jej nazwę.

Ukierunkowane widoki

zapewnia szybką listę umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla wybranych dyscyplin zawodowych, tematów branżowych i uzupełniających ram. 

Korzystanie z widoków SFIA

SFIA to elastyczny zasób – skupione poglądy pokazują, że umiejętności w SFIA można łatwo grupować, filtrować i przeglądać w alternatywny sposób, aby wspierać określone dyscypliny zawodowe, tematy branżowe i komplementarne ramy.

  • Widoki te mogą zapewnić szybkie podejście do zrozumienia i korzystania z SFIA.
  • Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA – należy rozważyć te opinie w odniesieniu do swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych. Jeśli uważasz, że czegoś brakuje, zapoznaj się z pełną ramą SFIA.
  • Pełny przewodnik referencyjny (PDF, wymaga bezpłatnej rejestracji / logowania) a ta strona internetowa zawiera porady i wskazówki dotyczące przyjęcia SFIA.
  • Istnieje również aktywny globalny ekosystem partnerów SFIA, konsultantów i praktyków SFIA. Są dostępne w celu uzyskania porady na temat przyjęcia SFIA. Pełne szczegóły są dostępne tutaj.
  • Jeśli reprezentujesz ciało zawodowe lub właściciela ram i chciałbyś współpracować z Fundacją SFIA przy opracowywaniu dodatkowych poglądów SFIA; skontaktuj się z 

Współprace

Tworzenie poglądów na temat SFIA wymaga czasu, energii i zasobów, dlatego musimy priorytetowo traktować.

Proszę skontaktować się z :

  • abyśmy mogli zrozumieć potencjalne zapotrzebowanie na te poglądy
  • aby poinformować nas, czy możesz przyczynić się do rozwoju poglądów
  • sugerując inne poglądy, które powinniśmy rozważyć