Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok umiejętności IT w przedsiębiorstwie

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaPodkategoriaUmiejętnośćPoziomy
Strategia i architekturaStrategia i planowaniePlanowanie strategiczne ITSP567
Koordynacja systemów informacyjnych ISCO67
Zarządzanie informacjami IRMG4567
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL567
Architektura rozwiązania ARCH456
Innowacje INOV567
Monitoring wschodzących technologii EMRG456
Badania RSCH23456
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM56
Zarządzanie finansowe FMIT456
Pomiar MEAS3456
Zrównoważony rozwój SUST456
Zarządzanie ciągłością COPL23456
Bezpieczeństwo informacjiBezpieczeństwo informacji SCTY34567
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS34567
System zarządzania, ryzyko i zgodnośćSystem zarządzania GOVN67
Zarządzanie ryzykiem BURM34567
Audyt AUDT34567
Zarządzanie jakością QUMG34567
Zapewnienie jakości QUAS3456
Porady i wskazówkiDoradztwo CNSL4567
Porady specjalistyczne TECH456
Metody i narzędzia METL3456
Zmiana i transformacjaWdrożenie zmiany biznesowejZarządzanie portfolio POMG567
Zarządzanie programem PGMG67
Zarządzanie projektem PRMG4567
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF23456
Analiza zmian biznesowychAnaliza sytuacji biznesowej BUSA3456
Ocena wykonalności FEAS3456
Definicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Modelowanie biznesowe BSMO23456
Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS23456
Planowanie zmian w biznesieUsprawnianie procesów biznesowych BPRE567
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV567
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI4567
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM3456
Zarządzanie korzyściami BENM56
Opracowanie i wdrożenieRozwój systemówZarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania SLEN4567
Projektowanie systemów DESN3456
Projektowanie oprogramowania SWDN23456
Projekt sieci NTDS3456
Projektowanie sprzętu HWDE3456
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG23456
Integracja i tworzenie systemów SINT23456
Testowanie TEST123456
Konfiguracja oprogramowania PORT3456
Rozwiązania w zakresie danychZarządzanie danymi DATM456
Modelowanie danych i projektowanie DTAN2345
Projekt bazy danych DBDS345
Inżynieria danych DENG23456
Administrowanie bazami danych DBAD2345
Doświadczenia użytkownikaAnaliza doświadczeń użytkownika UNAN345
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV3456
Ocena doświadczeń użytkownika USEV23456
Zarządzanie treściąTworzenie treści INCA123456
Publikowanie treści ICPM123456
Zarządzanie wiedzą KNOW234567
Dostawa i obsługaZarządzanie technologiąZarządzanie usługami technologicznymi ITMG567
Obsługa aplikacji ASUP2345
Infrastruktura IT ITOP12345
Oprogramowanie systemowe SYSP345
Obsługa sieci NTAS2345
Instalacja i usuwanie systemów HSIN12345
Zarządzanie konfiguracją CFMG23456
Wprowadzanie i wdrażanie RELM3456
Zarządzanie magazynowaniem STMG3456
Zarządzanie obiektami DCMA3456
Zarządzanie usługamiZarządzanie poziomem usług SLMO234567
Zarządzanie katalogiem usług SCMG345
Zarządzanie dostępnością AVMT456
Zarządzanie zdarzeniami USUP2345
Zarządzanie wydajnością CPMG456
Zarządzanie problemem PBMG345
Kontrola zmian CHMG23456
Zarządzanie aktywami ASMG23456
Akceptacja usługi SEAC456
Usługi bezpieczeństwaOperacje bezpieczeństwa SCAD123456
Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS2345
Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS3456
Testy penetracyjne PENT3456
Ludzie i umiejętnościZarządzanie pracownikamiZarządzanie wynikami PEMT456
Doświadczenie pracowników EEXP456
Wsparcie organizacyjne OFCL456
Rozwój zawodowy PDSV456
Pozyskiwanie środków RESC3456
Zarządzanie umiejętnościamiZarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG34567
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR345
Dostawa szkolenia ETDL2345
Ocena kompetencji LEDA3456
Relacje i zaangażowanieZarządzanie udziałowcamiSourcing SORC234567
Zarządzanie dostawcami SUPP234567
Zarządzanie kontraktami ITCM3456
Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT4567
Wsparcie obsługi klienta CSMG123456
Sprzedaż i marketingMarketing MKTG23456
Sprzedaż SALE3456
Wsparcie sprzedaży SSUP123456
Zarządzanie produktem PROD3456