Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrażanie i optymalizacja technologii i procesów wykorzystywanych do przechowywania danych.

Uwagi zawierające wskazówki

Zarządzanie magazynowaniem obejmuje zarządzanie lokalnym lub zewnętrznym magazynowaniem, takim jak pamięć masowa o dostępie bezpośrednim (DAS), sieciowa pamięć masowa (NAS), sieci pamięci masowej (SAN) i pamięć masowa w chmurze. 

Technologie i procesy zarządzania magazynowaniem obejmują m.in. wirtualizację, replikację, mirroring, bezpieczeństwo, kompresję, analizę ruchu, automatyzację procesów, udostępnianie pamięci masowej i powiązane techniki.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • tworzenie kopii zapasowych, archiwizację i odzyskiwanie danych
  • zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i bezpieczeństwa
  • odnoszenie się do celów biznesowych na podstawie wartości informacji, klasyfikację danych, punkt odzyskiwania i cele dotyczące czasu odzyskiwania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie magazynowaniem: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 3

Wykonuje regularne, wysokiej jakości, skalowalne kopie zapasowe i przywraca dane zgodnie z harmonogramem i śledzi przechowywanie poza zakładem. Wdraża udokumentowaną konfigurację przydziału magazynu, instalacji i konserwacji bezpiecznych systemów przechowywania z zastosowaniem ustalonej procedury operacyjnej. Wskazuje problemy operacyjne i przyczynia się do ich rozwiązania. Korzysta ze standardowych narzędzi do zarządzania i raportowania, aby gromadzić i sporządzać raporty z wykorzystania, jakości magazynu oraz tworzy statystyki dotyczące kopii zapasowej.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 4

Przygotowuje i utrzymuje procedury operacyjne w zakresie zarządzania magazynowaniem. Monitoruje dane dotyczące wydajności, przepustowości, dostępności oraz inne dane operacyjne. Podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia naprawczej i proaktywnej konserwacji systemów magazynowania i kopii zapasowej w celu ochrony i zabezpieczenia informacji biznesowych. Tworzy raporty i propozycje usprawnienia. Przyczynia się do planowania i wdrożenia nowych instalacji i zaplanowanej konserwacji oraz zmian w ramach istniejących systemów.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 5

Opracowuje standardy i wytyczne dotyczące wdrażania funkcji ochrony danych i odzyskiwania danych po awarii dla wszystkich aplikacji biznesowych i danych biznesowych. Zapewnia fachowe porady i wskazówki w celu wdrożenia i usprawnienia zarządzania magazynowaniem. Zarządza systemami magazynowania i tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia uzgodnionego poziomu usług. Tworzy, ulepsza i wspiera usługi zarządzania magazynowaniem z optymalnym wykorzystaniem zasobów magazynowania, zapewniając bezpieczeństwo, dostępność i integralność danych.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 6

Rozwija strategie zarządzania magazynem i danymi na podstawie poziomu ważności informacji. Zapewnia zgodność z wymaganiami ustawowymi i dot. bezpieczeństwa. Dostosowuje inwestycje w zarządzanie magazynowaniem do celów biznesowych i polityk zarządzania danymi.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.