Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie danymi DATM

Opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i praktyk, które kontrolują, chronią i optymalizują wartość zasobów danych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zarządzanie danymi i informacjami we wszystkich ich formach
  • analizowanie struktur informacyjnych, w tym między innymi analizę logiczną taksonomii, danych i metadanych
  • rozwijanie innowacyjnych sposobów zarządzania zasobami informacyjnymi organizacji
  • opracowywanie planów, polityk i praktyk związanych z obszarami takimi jak – między innymi – klasyfikacja, przechowywanie, bezpieczeństwo, jakość, udostępnianie, dostępność, wyszukiwanie, przechowywanie i publikowanie
  • zapewnienie właściwego przechowywania i archiwizowania danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami
  • wdrażanie praktyk zarządzania danymi usług opartych na chmurze
  • stosowanie zasad etycznych podczas pracy z danymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie danymi: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie danymi: Poziom 4

Opracowuje i wdraża procesy zarządzania danymi podstawowymi dla określonych podzbiorów danych. Ocenia integralność danych pochodzących z wielu źródeł. Zapewnia doradztwo w zakresie transformacji danych z jednego formatu/medium do innego. Utrzymuje i wdraża procedury obsługi informacji. Umożliwia dostępność, integralność i możliwość wyszukiwania informacji dzięki zastosowaniu formalnych struktur danych i metadanych oraz środków ochrony.

Zarządzanie danymi: Poziom 5

Wymyśla i wdraża procesy zarządzania głównymi danymi. Czerpie ze struktur zarządzania danymi oraz metadanych w celu wspierania spójności odzyskiwania, łączenia, analizy danych, rozpoznawania wzorców i interpretacji informacji w ramach organizacji. Planuje skuteczne przechowywanie danych, udostępnianie i publikowanie w ramach organizacji. Niezależnie ocenia informacje zewnętrzne z różnych źródeł. Analizuje problemy, które mogą uniemożliwiać organizacji maksymalne wykorzystanie zasobów informacyjnych. Zapewnia eksperckie porady i wskazówki, aby umożliwić organizacji maksymalizację wartości jej zasobów danych.

Zarządzanie danymi: Poziom 6

Opracowuje ogólną strategię zarządzania danymi głównymi, która wspiera rozwój i bezpieczne funkcjonowanie usług informacyjnych i cyfrowych. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne w zakresie zarządzania danymi, zgodne z zasadami etycznymi. Planuje i ustanawia procesy regularnego i spójnego dostępu do informacji zewnętrznych z wielu źródeł oraz niezależnej walidacji tych informacji oraz zarządza tymi procesami.

Zarządzanie danymi: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.