Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Inżynieria danych DENG

Projektowanie, budowanie, operacjonalizacja, zabezpieczanie i monitorowanie potoków danych oraz magazynów danych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikację źródeł danych, koncepcji i metod przetwarzania danych
  • ocenianie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań inżynierii danych w modelu lokalnym, chmurowym oraz hybrydowym
  • strukturyzowanie i przechowywanie danych do zastosowań obejmujących m.in. analitykę, uczenie maszynowe, eksplorację danych, udostępnianie aplikacjom i organizacjom
  • pozyskiwanie danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych
  • integrację, konsolidację i oczyszczanie danych
  • migrację i konwersję danych
  • stosowanie zasad etycznych w pracy z danymi
  • zapewnienie właściwego przechowywania danych zgodnie z odpowiednimi przepisami
  • budowanie w zakresie bezpieczeństwa, zgodności, skalowalności, wydajności, niezawodności, wierności, elastyczności i przenośności.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Inżynieria danych: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Inżynieria danych: Poziom 2

Asystuje przy tworzeniu i wdrażaniu potoków danych oraz magazynów danych. Wykonuje zadania administracyjne w celu zapewnienia dostępności, możliwości wyszukiwania, bezpieczeństwa i ochrony danych.

Inżynieria danych: Poziom 3

Projektuje i implementuje potoki danych oraz magazyny danych w celu pozyskania i przygotowania danych. Stosuje standardy i narzędzia inżynierii danych do tworzenia i utrzymywania potoków danych oraz ekstrakcji, transformacji i ładowania danych. Przeprowadza rutynowe kontrole jakości danych i podejmuje działania naprawcze.

Inżynieria danych: Poziom 4

Projektuje, wdraża i utrzymuje złożone rozwiązania inżynierii danych w celu pozyskania i przygotowania danych. Tworzy i utrzymuje potoki danych w celu połączenia danych w ramach magazynów danych, aplikacji i organizacji i pomiędzy nimi. Przeprowadza kompleksową kontrolę jakości danych i naprawia błędy.

Inżynieria danych: Poziom 5

Planuje rozwój rozwiązań z zakresu inżynierii danych i kieruje nim, zapewniając, że rozwiązania równoważą wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Monitoruje stosowanie standardów i architektur danych, w tym bezpieczeństwa i zgodności. Przyczynia się do rozwoju polityk organizacyjnych, standardów i wytycznych dotyczących inżynierii danych.

Inżynieria danych: Poziom 6

Kieruje wyborem i rozwojem metod, narzędzi i technik inżynierii danych. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania usług i produktów związanych z danymi. Zapewnia przestrzeganie strategii technicznych i architektur. Planuje i prowadzi działania z zakresu inżynierii danych dla strategicznych, dużych i złożonych programów.

Inżynieria danych: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.