Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikowanie, projektowanie i utrzymywanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • projektowanie operacyjnych baz danych
  • projektowanie lokalnych baz danych lub baz danych w chmurze
  • definiowanie fizycznych lub wirtualnych struktur hurtowni danych wymaganych do wsparcia usług uczenia maszynowego, analityki biznesowej lub analizy danych
  • projektowanie operacyjnych magazynów danych w celu integracji danych z wielu źródeł, aby wspierać potoki danych i umożliwiać dodatkowe operacje na danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Projekt bazy danych: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Projekt bazy danych: Poziom 3

Dokonuje przekładu standardów instalacji w celu spełnienia potrzeb projektu oraz tworzy specyfikacje elementów baz danych lub magazynu danych. Rozwija odpowiednie elementy projektu fizycznych baz danych lub magazynu danych w ramach wyznaczonych polityk w celu spełnienia wymagań dotyczących danych.

Projekt bazy danych: Poziom 4

Wdraża projekt fizycznej bazy danych w celu obsługi wymagań danych transakcyjnych pod kątem wydajności i dostępności. Rozwija i utrzymuje specjalistyczną wiedzę na temat koncepcji bazy danych i magazynu danych, zasad, architektury, oprogramowania i udogodnień projektowania. Ocenia proponowane zmiany struktury obiektu/danych i ocenia alternatywne opcje. Wdraża projekty magazynu danych spełniające zapotrzebowanie na wywiad biznesowy i analizę danych.

Projekt bazy danych: Poziom 5

Zapewnia specjalistyczną wiedzę z zakresu charakterystyki projektowania systemów zarządzania bazą danych (DBMS) lub produktów/usług magazynu danych. Zapewnia wytyczne eksperckie podczas wyboru, zapewniania i korzystania z architektury, oprogramowania i udogodnień bazy danych i magazynu danych. Gwarantuje, że polityka projektowania fizycznych baz danych jest zgodna z wymaganiami danych transakcyjnych pod kątem wydajności i dostępności. Gwarantuje, że polityka projektowania magazynu danych spełnia zapotrzebowanie na wywiad biznesowy i analizę danych.

Projekt bazy danych: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.