Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Opracowywanie modeli i diagramów w celu reprezentacji i komunikacji wymagań dotyczących danych i zasobów danych.

Uwagi zawierające wskazówki

Modelowanie danych wspiera takie działania, jak m.in.:

  • pomaganie organizacjom w zrozumieniu ich zasobów danych, tworzeniu systemów oprogramowania oraz relacji pomiędzy podmiotami świata rzeczywistego
  • inżynierię danych, integrację i interoperacyjność
  • odzyskiwanie danych
  • systemy zarządzania danymi i zarządzanie danymi głównymi.

Istnieje szereg różnych typów modeli danych. Jednak zazwyczaj zawierają one te same komponenty – encje, relacje, atrybuty i domeny.

Rodzaje modeli danych to – między innymi – relacyjne, obiektowe, NoSQL, czasowe.

Modele danych są wykorzystywane do przekazywania różnych poziomów szczegółowości: koncepcyjnego, logicznego i fizycznego. 

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 2

Tworzy, modyfikuje lub utrzymuje proste struktury danych i powiązane komponenty. Stosuje określone techniki modelowania i projektowania danych pod kierunkiem.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki modelowania i projektowania danych na podstawie szczegółowego zrozumienia wymagań. Tworzy, modyfikuje i utrzymuje struktury danych oraz powiązane komponenty. Przekazuje informacje o szczegółach struktur danych i powiązanych komponentów pozostałym osobom korzystającym ze struktur danych i powiązanych komponentów.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 4

Bada wymagania przedsiębiorstwa dotyczące danych, w przypadku których występuje pewna złożoność i niejednoznaczność. Planuje własne działania związane z modelowaniem i projektowaniem danych, wybierając odpowiednie techniki i właściwy poziom szczegółowości dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Udziela porad i wskazówek pozostałym osobom korzystającym ze struktur danych i powiązanych komponentów.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 5

Wyznacza standardy modelowania danych oraz narzędzia i techniki projektowania, doradza w zakresie ich zastosowania oraz zapewnia zgodność z przepisami. Zarządza badaniem wymagań dotyczących danych w przedsiębiorstwie na podstawie szczegółowego zrozumienia wymagań dotyczących informacji. Koordynuje stosowanie technik analizy, projektowania i modelowania w celu ustalenia, modyfikacji lub utrzymania struktur danych i powiązanych z nimi elementów. Zarządza iteracją, przeglądem i utrzymaniem wymagań dotyczących danych i modeli danych.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.