Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analityka biznesowa BINT

Opracowywanie, tworzenie i dostarczanie regularnych i jednorazowych informacji zarządczych w celu zapewnienia wglądu i pomocy w podejmowaniu decyzji.

Uwagi zawierające wskazówki

Zazwyczaj stosowane do wspierania potrzeb operacyjnych poprzez procesy i systemy zarządzania. Mogą to być działania jednorazowe lub regularne, dostosowane do cykli planowania i sprawozdawczości organizacji.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zrozumienie potrzeb i celów biznesowych
  • identyfikowanie i walidację wewnętrznych i zewnętrznych zbiorów danych generowanych na podstawie różnorodnych procesów biznesowych i operacyjnych
  • przekształcanie wyników analiz w informacje, które mogą być przekazywane udziałowcom za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów
  • interpretację i analizę danych, analizę porównawczą, benchmarking, analizę trendów
  • łączenie danych w celu przekazania jasnych tematów i trendów
  • skupienie się na jakości danych w celu zapewnienia pewności przy podejmowaniu decyzji na podstawie jednej wersji prawdy.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Analityka biznesowa: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Analityka biznesowa: Poziom 2

Asystuje przy tworzeniu regularnych raportów analityki biznesowej przy użyciu standardowych narzędzi. Wspomaga przygotowanie danych z istniejących źródeł.

Analityka biznesowa: Poziom 3

Pozyskuje i przygotowuje dane do analizy oraz wykonuje standardowe czynności analityczne w zakresie analityki biznesowej. Tworzy i dostarcza standardowe raporty zgodnie z potrzebami udziałowców i zgodnie z ustalonymi standardami. Bada zapotrzebowanie na nowe lub zmienione analizy analityki biznesowej. Przyczynia się do zalecania ulepszeń. Współpracuje z udziałowcami pod kierownictwem.

Analityka biznesowa: Poziom 4

Wspiera potrzeby analityki biznesowej w zakresie określonych procesów kierowania lub zarządzania bądź obszarów operacyjnych. Bada zapotrzebowanie na raporty i analizy analityki biznesowej w sytuacjach, w których występuje pewna złożoność i niejednoznaczność. Wybiera i stosuje niestandardowe narzędzia i techniki analityki biznesowej w celu zapewnienia wglądu w sytuację i wspomagania procesu decyzyjnego. Wybiera, pozyskuje i integruje dane do analizy. Identyfikuje możliwości cyfryzacji i usprawnienia obsługi danych operacyjnych oraz optymalizacji możliwości analityki biznesowej.

Analityka biznesowa: Poziom 5

Planuje działania z zakresu analityki biznesowej i zarządza nimi. Zapewnia, że procesy analityki biznesowej są solidne, wydajne i odpowiednie do celu, koncentrując się na automatyzacji, kluczowych kontrolach i jakości danych. Doradza w zakresie dostępnych standardów, procedur, metod, narzędzi i technik. Zarządza przeglądami korzyści i wartości technik i narzędzi analityki biznesowej oraz rekomenduje ulepszenia. Przyczynia się do rozwoju zasady, standardów i wytycznych w dziedzinie analityki.

Analityka biznesowa: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.