Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wizualizacja danych VISL

Ułatwianie zrozumienia danych poprzez przedstawianie koncepcji, idei i faktów za pomocą reprezentacji graficznych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • kondensację i hermetyzację cech danych, ułatwiającą odkrywanie możliwości, identyfikację ryzyka, analizę trendów i skuteczne podejmowanie decyzji
  • prezentowanie wyników i spostrzeżeń na temat danych w kreatywny sposób, aby ułatwić zrozumienie danych przez różnych odbiorców technicznych i nietechnicznych.

Umiejętność ta jest zazwyczaj wykorzystywana w praktyce przy użyciu specjalistycznych narzędzi analitycznych. Specjalizacja w tej umiejętności oznacza wymóg korzystania z narzędzi spoza zakresu standardowego oprogramowania biurowego do tworzenia graficznych reprezentacji prostych danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Wizualizacja danych: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Wizualizacja danych: Poziom 3

Używa produktu wizualizacji, zgodnie z instrukcjami, do projektowania i tworzenia wizualizacji danych. Wybiera odpowiednie techniki wizualizacji spośród dostępnych opcji. Współpracuje z docelowym użytkownikiem w celu prototypowania i udoskonalania określonych wizualizacji.

Wizualizacja danych: Poziom 4

Stosuje różnorodne techniki wizualizacji i projektuje treść oraz wygląd wizualizacji danych. Przeprowadza i automatyzuje działania w celu skutecznego i terminowego tworzenia wizualizacji danych. Wybiera odpowiednie podejścia do wizualizacji spośród różnorodnych dostępnych opcji. Przyczynia się do poszukiwania i eksperymentowania w zakresie wizualizacji danych.

Wizualizacja danych: Poziom 5

Kieruje poszukiwaniem nowych podejść do wizualizacji danych. Wyznacza cel i parametry wizualizacji danych. Sprawuje ogólną kontrolę w celu zapewnienia odpowiedniego wykorzystania narzędzi i technik wizualizacji danych. Formatuje i komunikuje wyniki, korzystając z tekstowych, liczbowych, graficznych i innych metod wizualizacji odpowiednich dla odbiorców docelowych. Doradza w zakresie odpowiedniego wykorzystania wizualizacji danych do różnych celów i kontekstów, aby spełnić wymagania. Rozwija plany, pokazując sposób spełnienia potrzeb wskazanego użytkownika.

Wizualizacja danych: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.