Korzystanie i licencjonowanie SFIA

Ważne: aby korzystać z SFIA, konieczne jest uzyskanie licencji

SFIA Foundation utrzymuje i rozpowszechnia SFIA, korzystając z systemu licencjonowania. W przypadku osobistego rozwoju kariery oraz większości zastosowań wewnętrznych przez kierownictwo personelu SFIA są dostępne bezpłatnie po pobraniu ze strony internetowej SFIA Foundation i uzyskaniu bezpłatnej licencji użytkownika. Inne rodzaje wykorzystania mogą wymagać innego rodzaju licencji i mogą pociągać za sobą naliczenie niewielkiej opłaty.

Poniższe zastosowania są zabronione bez uzyskania specjalnej, płatnej licencji od SFIA Foundation:

  • stosowanie SFIA do sprzedaży lub marketingu produktu lub usługi;
  • korzystanie z SFIA do promowania firmy lub innej organizacji lub strony, włączając karty oceny; rozpowszechnianie materiału w formie elektronicznej lub drukowanej innej organizacji (nawet stowarzyszonej);
  • korzystanie z SFIA w ramach bardzo rozproszonej organizacji;
  • tłumaczenie SFIA na inny język i rozpowszechnianie tej wersji.

Korzystanie z SFIA jest wspierane przez partnerów, konsultantów, praktyków i dostawców szkoleń posiadających doświadczenie z zakresu zarządzania umiejętnościami i stosowania SFIA.

Jako organizacja non-profit, SFIA Foundation nie dąży do uzyskania zysku wykraczającego poza koszty jej utrzymania. Cały uzyskany dochód jest stosowany w celu rozwoju, utrzymania i udostępniania ram oraz wspierania ich przyjmowania przez organizacje i osoby indywidualne na świecie w ramach globalnego ekosystemu. Nasze warunki licencjonowania oznaczają, że nasza wartość intelektualna ma wartość, dążymy więc do jej ochrony, pobierając niewielką opłatę od osób odnoszących korzyści komercyjne z jej zastosowania. Fundacja nie generuje istotnych dochodów i ma bardzo niewielkie możliwości operacyjne wspierane przez użytkowników, trenerów, konsultantów i partnerów SFIA na całym świecie.

Własność intelektualna i prawa autorskie

SFIA są własnością intelektualną SFIA Foundation, organizacji non-profit. Zarząd nad fundacją sprawują szanowane organizacje zawodowe, których dane można znaleźć na stronie internetowej SFIA – www.sfia-online.org

Znak towarowy SFIA jest chroniony w ponad 35 krajach na całym świecie.

Kopiowanie tego materiału jest zabronione bez pisemnego upoważnienia lub uzyskania ważnej licencji SFIA od SFIA Foundation.

SFIA Foundation Ltd. Firma prywatna ograniczona gwarancją. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, nr 04770377.
Siedziba: 5 Fleet Place London EC4M 7RD, UK