Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Korzystanie i licencjonowanie SFIA

Ważne: aby korzystać z SFIA, konieczne jest uzyskanie licencji

SFIA Foundation utrzymuje i rozpowszechnia SFIA, korzystając z systemu licencjonowania. W przypadku osobistego rozwoju kariery oraz większości zastosowań wewnętrznych do zarządzania personelem SFIA są dostępne bezpłatnie. Inne rodzaje wykorzystania mogą wymagać licencji, co może pociągać za sobą naliczenie niewielkiej opłaty.

Poniższe zastosowania są zabronione bez specjalnej, płatnej licencji od SFIA Foundation:

  • stosowanie SFIA do sprzedaży lub marketingu produktu lub usługi;
  • stosowanie SFIA do zewnętrznej certyfikacji lub nadawania uprawnień;
  • korzystanie z SFIA do promowania firmy lub organizacji, włączając karty oceny; rozpowszechnianie materiału w formie elektronicznej lub drukowanej innej organizacji (nawet stowarzyszonej);
  • korzystanie z SFIA w ramach bardzo rozproszonej organizacji;
  • tłumaczenie SFIA na inny język i rozpowszechnianie tej wersji.

Oddzielne licencje są dostępne w przypadku wykorzystania SFIA na dużą skalę. Jest to szczególnie atrakcyjny model w przypadku, gdy dany kraj chce wykorzystać globalny wspólny model referencyjny SFIA jako podstawę dla swoich szeroko zakrojonych inicjatyw w zakresie umiejętności i kompetencji.

  • licencję dla całego sektora publicznego
  • licencję dla całego kraju

Jako organizacja non-profit SFIA Foundation nie dąży do uzyskania zysku wykraczającego poza koszty jej utrzymania. Cały uzyskany dochód jest stosowany w celu rozwoju, utrzymania i udostępniania ram oraz wspierania ich przyjmowania przez organizacje i osoby indywidualne na świecie w ramach globalnego ekosystemu. Nasze warunki licencjonowania oznaczają, że nasza wartość intelektualna ma wartość, dążymy więc do jej ochrony, pobierając niewielką opłatę od osób odnoszących korzyści komercyjne z jej zastosowania. Fundacja nie generuje istotnych dochodów i ma bardzo niewielkie możliwości operacyjne wspierane przez użytkowników, trenerów, konsultantów i partnerów SFIA na całym świecie.

Zarządzanie SFIA Foundation jest prowadzone przez szanowane organizacje lub organy branżowe, a wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej SFIA. www.sfia-online.org

Własność intelektualna i prawa autorskie

SFIA jest własnością intelektualną SFIA Foundation.

Znak towarowy SFIA jest chroniony w ponad 35 krajach na całym świecie.

Kopiowanie tego materiału jest zabronione bez pisemnego upoważnienia lub uzyskania ważnej licencji SFIA od SFIA Foundation.

SFIA Foundation Ltd. Firma prywatna ograniczona gwarancją. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, nr 04770377.
Siedziba: 5 Fleet Place London EC4M 7RD, UK