Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.

Uwagi zawierające wskazówki

Administracja bazami danych może wspierać bieżące operacyjne bazy danych w użyciu produkcyjnym lub wewnętrzne/tymczasowe bazy danych używane do iteracyjnego rozwoju i testowania. 

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikowanie i wykorzystywanie możliwości automatyzacji w celu poprawy wydajności i wartości baz danych, magazynów danych i potoków danych
  • korzystanie z oprogramowania i narzędzi systemu zarządzania bazą danych 
  • stosowanie wiedzy o logicznym schemacie bazy danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Administrowanie bazami danych: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Administrowanie bazami danych: Poziom 2

Pomaga w czynnościach dotyczących obsługi bazy danych.

Administrowanie bazami danych: Poziom 3

Wykonuje standardowe zadania dotyczące konserwacji i administracji bazy danych. Wykorzystuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania bazą danych, aby gromadzić statystyki dotyczące wydajności.

Administrowanie bazami danych: Poziom 4

Rozwija i konfiguruje narzędzia, aby umożliwić automatyzację zadań związanych z administracją bazy danych. Monitoruje statystyki wydajności i tworzy raporty. Identyfikuje i bada złożone problemy i zagadnienia oraz rekomenduje działania naprawcze. Wykonuje rutynową konfigurację, instalację i rekonfigurację bazy danych i powiązanych produktów.

Administrowanie bazami danych: Poziom 5

Wskazuje i ocenia przyjęcie narzędzi i procesów administrowania bazą danych, włączając automatyzację, i zarządza nim. Rozwija i utrzymuje procedury i dokumentację baz danych. Przyczynia się do wyznaczenia standardów pod kątem definicji, bezpieczeństwa i spójności obiektów bazy danych oraz zapewnia przestrzeganie tych standardów. Zarządza konfiguracją bazy danych, włączając instalację i aktualizację oprogramowania oraz utrzymanie stosownej dokumentacji. Monitoruje czynności dotyczące bazy danych oraz wykorzystania zasobów. Optymalizuje wydajność bazy danych i planów dotyczących prognozowanych potrzeb dotyczących zasobów.

Administrowanie bazami danych: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.