Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Tworzenie treści INCA

Planowanie, projektowanie i tworzenie informacji tekstowej, w razie potrzeby wspartej treścią graficzną.

Uwagi zawierające wskazówki

Treści mogą być dostarczane za pośrednictwem mediów cyfrowych, drukowanych lub innych.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zrozumienie wymagań docelowych odbiorców we współpracy z klientami i/lub przedstawicielami docelowych odbiorców
  • stosowanie zasad tworzenia, projektowania, kontroli i prezentacji informacji tekstowej
  • uwzględnienie sposobu prezentacji, identyfikacji i wyszukiwania informacji
  • zarządzanie procesem autorskim oraz interakcją z procesami redakcyjnymi i wydawniczymi
  • gromadzenie informacji źródłowych i tworzenie projektów treści
  • identyfikowanie odpowiednich ilustracji lub grafik
  • rozumienie i stosowanie zasad prawa autorskiego i związanych z nim zagadnień prawnych
  • tworzenie i stosowanie wytycznych jasnego, zwięzłego i dokładnego przedstawiania informacji
  • projektowanie kolekcji artefaktów, rozmieszczonych na wielu nośnikach.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Tworzenie treści: Poziom 1

Przyczynia się, zgodnie z wytycznymi, do tworzenia treści oraz konfiguracji elementów treści i plików. Przeprowadza zaplanowane wcześniej czynności testowe pod nadzorem oraz dokumentuje ustalenia.

Tworzenie treści: Poziom 2

Współpracuje z kolegami i klientami w celu zrozumienia potrzeb odbiorców i przyswojenia materiałów źródłowych. Tworzy projekty treści tak, aby jak najjaśniej, najprościej i najszybciej spełniały wymagania odbiorców. Stosuje wytyczne i standardy do moderowania treści pochodzących od innych osób, eskalując w razie potrzeby.

Tworzenie treści: Poziom 3

Tworzy artefakty informacyjne, które są dokładne, aktualne, istotne i łatwe do zrozumienia przez docelowych odbiorców. Wyjaśnia szczegółowe wymagania dotyczące treści z klientami i przedstawicielami docelowych odbiorców. Projektuje, tworzy, kontroluje i ocenia umiarkowanie złożone zagadnienia. Podejmuje świadome decyzje dotyczące najlepszego sposobu przedstawienia informacji odbiorcom. Stosuje procesy moderacji i edycji treści dostarczanych przez innych.

Tworzenie treści: Poziom 4

Projektuje treść i wygląd złożonych dokumentów informacyjnych. Kontroluje, monitoruje i ocenia zawartość, aby zapewnić jakość, spójność i dostępność wiadomości oraz optymalne wykorzystanie wybranych mediów. Rozumie ryzyko związane z publikowaniem treści i zarządza nim. Moderuje treści i upewnia się, że mogą one być ponownie wykorzystane w odpowiedni sposób. Dokonuje przeglądu prac innych osób i bierze odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej publikacji.

Tworzenie treści: Poziom 5

Zapewnia ogólną kontrolę redaktorską w ramach zespołu lub zespołów twórców i autorów treści. Doradza w zakresie odpowiednich formatów i nośników treści. Opracowuje i utrzymuje plany dotyczące treści, wskazujące sposób spełnienia potrzeb określonych odbiorców. Nadzoruje proces przeglądu i zatwierdzania materiałów, aby umożliwić spełnienie wymagań.

Tworzenie treści: Poziom 6

Uzyskuje zaangażowanie organizacji w politykę, standardy i strategie tworzenia wymaganych treści. Określa standardy i metody projektowania w celu spełnienia celów organizacyjnych w zakresie tworzenia treści. Planuje i prowadzi tworzenie treści dla strategicznych, dużych i złożonych programów.

Tworzenie treści: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.