Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie dostępnością AVMT

Zapewnienie, że usługi zapewniają uzgodniony poziom dostępności, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom biznesu.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • określanie i uzgadnianie celów dostępności
  • planowanie przywrócenia gotowości do pracy po awarii
  • zapewnienie, że usługi mogą gromadzić dane wymagane do pomiaru dostępności
  • monitorowanie, analizowanie i raportowanie dostępności usług
  • wdrażanie praktyk zarządzania dostępnością w celu wspierania usług opartych na chmurze
  • utrzymanie i poprawę dostępności usług
  • kontrolowanie dostępności usług i zarządzanie nią w celu zapewnienia uzgodnionych poziomów dostępności w sposób efektywny kosztowo.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie dostępnością: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 4

Analizuje dostępność usług i komponentów, niezawodność, łatwość konserwacji i serwisowania. Przyczynia się do procesu zarządzania dostępnością oraz jego obsługi. Wykonuje zdefiniowane zadania dotyczące zarządzania dostępnością. Gwarantuje, że usługi i komponenty spełniają i nadal będą spełniać wszystkie uzgodnione cele dotyczące jakości oraz poziomu usług. Wdraża ustalenia dotyczące odzyskiwania na wypadek awarii i dokumentuje procedury odzyskiwania. Przeprowadza testy procedur odzyskiwania.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 5

Udziela porad i wskazówek w zakresie planowania, projektowania i poprawy dostępności usług i komponentów. Bada wszystkie naruszenia celów dostępności i przypadki niedostępności usług oraz inicjuje działania zaradcze. Opracowuje plany odzyskiwania danych po awarii wraz z procesami wspierającymi. Zarządza testowaniem planów odzyskiwania danych po awarii.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 6

Wyznacza politykę i opracowuje strategie, plany i procesy w celu zapewnienia, że usługi osiągają uzgodniony poziom dostępności. Opracowuje i wdraża nowe narzędzia i techniki dostępności.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.