Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie wydajnością CPMG

Zapewnienie, że komponenty usług mają pojemność i wydajność, która sprosta bieżącym i planowanym potrzebom biznesowym.

Uwagi zawierające wskazówki

Komponenty usług obejmują m.in. sprzęt, oprogramowanie, zasoby sieciowe i oprogramowanie/infrastrukturę jako usługę.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • planowanie, projektowanie i zarządzanie zdolnością, wydajnością, funkcjonalnością i trwałością komponentów usług w celu spełnienia potrzeb biznesowych
  • modelowanie długoterminowych zmian i krótkoterminowych wahań poziomu wydajności wymaganej do realizacji usługi
  • wdrażanie praktyk zarządzania wydajnością w celu wspierania usług opartych na chmurze
  • wdrażanie technik kontroli popytu oraz dodawania/redukcji zdolności produkcyjnych w sposób efektywny kosztowo i terminowy, aby sprostać zmianom popytu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie wydajnością: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 4

Monitoruje wydajność elementu usługi i zapoczątkowuje działania w celu rozwiązania wszelkich niedoborów dotyczących uzgodnionych procedur. Stosuje techniki w celu kontrolowania zapotrzebowania na daną usługę lub zasób. Przyczynia się do modelowania lub planowania wydajności. Wspiera projektowanie wydajności elementu usługi.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 5

Zarządza czynnościami modelowania i prognozowania wydajności. Proaktywnie przegląda informacje powiązane z umowami dot. poziomu usług w celu wskazania wszelkich problemów dotyczących wydajności i określa wszelkie niezbędne zmiany. Zapewnia porady wspierające projektowanie elementów usługi, włączając projektowanie elastycznej i skalowalnej wydajności. Współpracuje z przedstawicielami firmy podczas uzgadniania i wdrażania krótkoterminowych i średnioterminowych modyfikacji wydajności. Sporządza wersje próbne i utrzymuje standardy i procedury w celu zarządzania wydajnością elementu usługi.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 6

Kieruje opracowywaniem i wdrażaniem polityki i strategii w zakresie zarządzania wydajnością i wynikami w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych. Prowadzi modelowanie i prognozowanie wydajności w cyklu planowania lub budżetowania organizacji. Zapewnia, że polityka i standardy zarządzania wydajnością są odpowiednie do celu, aktualne i prawidłowo wdrażane. Przegląda nowe propozycje biznesowe i zapewnia specjalistyczne doradztwo w kwestiach związanych z wydajnością.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.