Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Kontrola zmian CHMG

Ocena ryzyka związanego z proponowanymi zmianami oraz zapewnienie, że zmiany w produktach, usługach lub systemach są kontrolowane i koordynowane.

Uwagi zawierające wskazówki

Kontrola zmian jest stosowana do wszystkiego, co ma wpływ na produkty, usługi lub systemy będące w użyciu. Obejmuje to zazwyczaj: aplikacje, infrastrukturę, dokumentację, procesy, elementy konfiguracji, dostawców.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zarządzanie cyklem życia wniosków o zmianę – rejestrowanie, ocenę, autoryzację, planowanie, wdrażanie
  • ocenę ryzyka i ograniczanie ryzyka dla dostępności, wydajności, bezpieczeństwa i zgodności produktów i usług, na które zmiana ma wpływ
  • opracowywanie procesów dla zmian standardowych, normalnych i awaryjnych
  • opracowywanie metod i narzędzi do automatyzacji procesów kontroli zmian w celu umożliwienia ciągłej integracji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Kontrola zmian: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Kontrola zmian: Poziom 2

Stosuje narzędzia, techniki i procesy do administrowania, śledzenia, rejestrowania i raportowania wniosków o zmianę. Stosuje procedury kontroli zmian dla zmian standardowych, o niskim ryzyku.

Kontrola zmian: Poziom 3

Opracowuje, dokumentuje i wdraża zmiany na podstawie wniosków o zmianę. Stosuje procedury kontroli zmian. Stosuje narzędzia, techniki i procesy do zarządzania i raportowania wniosków o zmianę.

Kontrola zmian: Poziom 4

Ocenia, analizuje, opracowuje, dokumentuje i wdraża zmiany na podstawie wniosków o zmianę. Zapewnia istnienie procesów operacyjnych umożliwiających skuteczną kontrolę zmian. Opracowuje, konfiguruje i utrzymuje narzędzia do zarządzania i raportowania cyklu życia wniosków o zmianę. Identyfikuje problemy i zagadnienia oraz rekomenduje działania naprawcze.

Kontrola zmian: Poziom 5

Kieruje oceną, analizą, rozwojem, dokumentacją i wdrażaniem zmian. Opracowuje plany wdrożeniowe dla złożonych wniosków o zmianę. Dokonuje przeglądu proponowanych wdrożeń i ocenia ryzyko dla integralności środowiska produktów i usług. Zapewnia, że zmiany są odpowiednio zatwierdzane. Dokonuje przeglądu skuteczności wdrażania zmian. Identyfikuje, ocenia i zarządza przyjęciem odpowiednich narzędzi, technik i procesów kontroli zmian.

Kontrola zmian: Poziom 6

Określa politykę organizacji w zakresie zarządzania zmianami w usługach na żywo i środowiskach testowych. Zapewnia skuteczną kontrolę i obsługę ryzyka. Kieruje rozwojem nowych metod i narzędzi kontroli zmian. Mierzy i monitoruje przestrzeganie standardów oraz zapewnia spójną realizację procesu w całej organizacji.

Kontrola zmian: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.