Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Stosowanie procesów, systemów i funkcji wymaganych do udostępnienia nowych i zmienionych usług i funkcji.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • pakietowanie i wdrażanie zmian i aktualizacji oprogramowania w celu udostępnienia ich w środowisku rzeczywistym
  • zarządzanie ciągłym dostarczaniem/rozprowadzaniem przy użyciu narzędzi automatyzacji do konteneryzacji i orkiestracji
  • używanie narzędzi do zarządzania pakietami lub narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji w celu kontroli zależności, wersji i bibliotek oprogramowania
  • łączenie zmian w celu utworzenia wydania, które dostarcza nową usługę lub aktualizuje istniejącą
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości
  • umożliwienie kontrolowanego i skutecznego przekazania kierownictwu operacyjnemu i społeczności użytkowników.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 3

Stosuje zatwierdzone narzędzia i techniki do określonych działań wdrożeniowych. Zarządza rejestrowaniem działań, zapisywaniem wyników i dokumentowaniem podjętych działań technicznych.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 4

Ocenia i analizuje komponenty wydania w celu wprowadzenia ich do harmonogramu wydania. Utrzymuje i administruje narzędziami i metodami dostarczania, wdrażania i konfiguracji oprogramowania. Utrzymuje procesy i procedury dopuszczania do obrotu.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 5

Kieruje oceną, analizą, planowaniem i projektowaniem pakietów wprowadzeń, włączając ocenę ryzyka. Utrzymuje kontakty z firmami i zespołami technologicznymi w sprawie planowania wprowadzenia oraz komunikacji w sprawie postępu. Przeprowadza przeglądy po wprowadzeniu. Gwarantuje, że procesy i procedury dotyczące wprowadzenia są stosowane oraz że można je wycofać w razie konieczności. Wskazuje, ocenia przyjęcie odpowiednich technik, procesów i narzędzi automatyzacji związanych z wprowadzeniem i wdrożeniem i zarządza nimi.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 6

Wyznacza politykę dotyczącą wprowadzenia dla organizacji w kontekście rozwoju i produkcji/operacji. Wdraża procesy, narzędzia i zasoby w celu zapewnienia przeniesienia usług oraz że elementy i pakiety usług są zaplanowane i zgodne. Zapewnia, że testy, zatwierdzanie oraz zarządzanie konfiguracją odbywają się podczas wszystkich czynności związanych z wprowadzeniem i wdrażaniem. Autoryzuje krytyczne czynności wprowadzenia oraz punkt eskalacji.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.