Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Akceptacja usługi SEAC

Zarządzanie procesem uzyskiwania formalnego potwierdzenia, że kryteria akceptacji usługi zostały spełnione.

Uwagi zawierające wskazówki

Kryteria akceptacji usługi są stosowane w celu zapewnienia, że usługa spełnia zdefiniowane wymagania dotyczące usługi, w tym funkcjonalność, wsparcie operacyjne, wydajność, bezpieczeństwo, ochronę i wymagania jakościowe. Kryteria akceptacji obejmują zarówno testy użytkowe/funkcjonalne, jak i gwarancyjne/niefunkcjonalne.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • praca z różnymi udziałowcami i działaniami związanymi z cyklem życia produktu, takimi jak – między innymi – zewnętrzni dostawcy usług, projektowanie techniczne, rozwój oprogramowania i zarządzanie projektami
  • wdrażanie praktyk akceptacji usług w celu wspierania pracy iteracyjnej/zwinnej
  • zapewnienie, że usługodawca jest gotowy do obsługi nowej usługi po jej wdrożeniu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Akceptacja usługi: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Akceptacja usługi: Poziom 4

Angażuje się w prace z zespołami realizującymi dostawy w celu potwierdzenia, że rozwijany produkt spełnia kryteria akceptacji usługi i jest zgodny z wymaganymi standardami. Zapewnia wkład w procesy kontroli zmiany.

Akceptacja usługi: Poziom 5

Współpracuje z zespołami realizującymi dostawy w celu zapewnienia produkowania prawidłowych produktów w odpowiednim czasie. Ocenia jakość wyników projektu względem uzgodnionych kryteriów akceptacji usługi.

Akceptacja usługi: Poziom 6

Rozwija podejście organizacji do akceptacji usług, jest właścicielem procesu przeniesienia i definiuje kryteria akceptacji dot. przeniesienia usługi. Promuje i monitoruje wyniki jakości projektu, aby zapewnić ich dostosowanie do celu i zdatność do użytku w ramach usług operacyjnych. Aktywnie angażuje się w prace z udziałowcami w celu zwiększania świadomości i zgodności z planami i procesami zapewnienia jakości przeniesienia usługi. Zatwierdza kryteria akceptacji usługi z zespołami dostarczającymi.

Akceptacja usługi: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.