Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań mających na celu syntezę elementów systemu w celu stworzenia systemów operacyjnych, produktów lub usług.

Uwagi zawierające wskazówki

Zakres integracji obejmuje elementy systemu, podsystemy i interfejsy, w tym usługi obliczeniowe, pamięci masowej, sieciowe i chmurowe.

Integracja systemów jest wykorzystywana do tworzenia systemów dla celów testowych, jak również do operacyjnego wykorzystania przez klientów i użytkowników.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • rozwijanie zdolności organizacyjnych, procesów i procedur w zakresie automatyzacji i ciągłej integracji budowania, pakowania, testowania, bezpieczeństwa i wdrażania
  • budowanie i obsługę zdolności ciągłej integracji (CI), gdy jest to wymagane, z zastosowaniem kontroli wersji kodu źródłowego i powiązanych artefaktów
  • zapewnienie, że wymogi dotyczące bezpieczeństwa i prywatności stanowią istotną część integracji i tworzenia systemów
  • testowanie, walidację i zatwierdzanie integracji w celu spełnienia wymagań oraz zapewnienia zgodności z architekturą i projektem
  • monitorowanie i kontrolowanie działań integracyjnych oraz rejestrowanie i raportowanie wyników integracji
  • informowanie udziałowców i przekazywanie informacji zwrotnych na temat procesów zarządzania ryzykiem
  • opracowywanie i testowanie planów odzyskiwania danych po awarii oraz stosowanie procesów zarządzania zdarzeniami w przypadku dużych integracji systemów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 2

Tworzy kompilacje oprogramowania z kodu źródłowego oprogramowania. Przeprowadza testy zgodnie z definicją ze specyfikacji testów integracji oraz dokumentuje szczegółowe informacje na temat wszelkich usterek. Analizuje i sporządza raporty z działań i wyników testów integracji. Wskazuje i raportuje problemy i ryzyko.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 3

Definiuje moduły oprogramowania niezbędne do kompilacji integracji i tworzy definicje kompilacji każdej generacji oprogramowania. Akceptuje ukończone moduły oprogramowania, gwarantując, że spełniają one zdefiniowane kryteria. Tworzy kompilacje oprogramowania z kodu źródłowego oprogramowania w celu wczytania ich do docelowego sprzętu. Konfiguruje środowisko sprzętowe i programistyczne zgodnie z wymaganiami integrowanego systemu. Zapewnia specyfikacje testowe integracji, przeprowadza testy i rejestruje oraz dokumentuje wyniki. Diagnozuje usterki oraz rejestruje i sporządza raporty w zakresie wyników testów. Tworzy raporty dotyczące integracji systemu.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 4

Zapewnia doświadczenie techniczne umożliwiające konfigurację komponentów systemu oraz urządzeń do testowania systemów. Współpracuje z zespołami technicznymi w celu rozwoju i uzgodnienia planów integracji systemów oraz tworzenia raportów dotyczących postępu. Definiuje zasady tworzenia złożonych/nowych integracji. Gwarantuje, że środowiska testowe integracji są prawidłowo skonfigurowane. Projektuje, wykonuje i sporządza raporty w sprawie rezultatów testów nad kompilacją integracji. Wskazuje i dokumentuje elementy integracji systemu w celu rejestrowania w systemie zarządzania konfiguracją. Zaleca i wdraża usprawnienia w procesach i narzędziach.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 5

Planuje i prowadzi działania mające na celu rozwój zdolności organizacyjnych w zakresie integracji i tworzenia systemów, w tym automatyzacji i ciągłej integracji. Identyfikuje i ocenia przyjęcie narzędzi, technik i procesów oraz zarządza nim w celu stworzenia solidnych ram integracyjnych. Zapewnia autorytatywne porady i wskazówki dotyczące dowolnego aspektu integracji systemów. Prowadzi prace integracyjne zgodnie z uzgodnionym projektem systemu i usług. Ocenia ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze. Mierzy i monitoruje stosowanie standardów. Przyczynia się do rozwoju polityk organizacyjnych, standardów i wytycznych dotyczących integracji systemów.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 6

Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych pod kątem integracji i tworzenia systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację. Rozwija zasady, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące integracji i kompilacji systemów. Zapewnia zasoby gwarantujące, że integracja i tworzenie systemów może przebiegać skutecznie, zapewniając przyjęcie i przestrzeganie polityk i standardów.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.