Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

 • identyfikowanie, tworzenie i stosowanie standardów i procesów rozwoju i bezpieczeństwa oprogramowania
 • planowanie i projektowanie komponentów oprogramowania
 • szacowanie czasu i nakładów pracy potrzebnych do rozwoju oprogramowania
 • konstruowanie, modyfikowanie i weryfikowanie komponentów oprogramowania
 • stosowanie rozwoju opartego na testach i zapewnienie odpowiedniego pokrycia testami
 • stosowanie technik wzajemnej weryfikacji – takich jak programowanie w parach
 • dokumentowanie komponentów oprogramowania
 • zrozumienie i uzyskanie zgody w kwestii wartości komponentów oprogramowania, które mają zostać opracowane
 • wybór odpowiednich metod rozwoju i cykli życia
 • stosowanie technik odzyskiwania danych w celu zapewnienia, że tworzone oprogramowanie nie zostanie utracone 
 • wdrożenie odpowiedniej kontroli zmian do praktyk rozwoju oprogramowania
 • rozwiązywanie problemów operacyjnych z oprogramowaniem i usuwanie błędów

W zależności od wymagań i charakterystyki projektu lub przydzielonej pracy – metody i cykle życia rozwoju oprogramowania mogą być podejściami predykcyjnymi (opartymi na planie) lub adaptacyjnymi (iteracyjnymi/zwinnymi).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 2

Projektuje, koduje, weryfikuje, testuje, dokumentuje, zmienia i przerabia proste programy/skrypty. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowane wyniki. Dokonuje przeglądu własnej pracy.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 3

Projektuje, koduje, weryfikuje, testuje, dokumentuje, zmienia i przerabia umiarkowanie złożone programy/skrypty. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowane wyniki. Monitoruje postępy i informuje o nich. Identyfikuje problemy związane z tworzeniem oprogramowania. Proponuje praktyczne rozwiązania w celu rozwiązywania problemów. Współpracuje podczas przeglądu prac innych osób.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 4

Projektuje, koduje, weryfikuje, testuje, dokumentuje, zmienia i przerabia złożone programy/skrypty oraz świadczy usługi integracji oprogramowania. Przyczynia się do wyboru metod, narzędzi i technik rozwoju oprogramowania. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowane wyniki. Uczestniczy w przeglądzie własnej pracy i kieruje przeglądem prac współpracowników.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność techniczną na wszystkich etapach oraz iteracjach rozwoju oprogramowania. Planuje działania dotyczące tworzenia oprogramowania i kieruje nimi. Przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki rozwoju oprogramowania. Mierzy i monitoruje zastosowanie standardów projektowych/zespołowych podczas tworzenia oprogramowania, włączając bezpieczeństwo oprogramowania. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych organizacyjnych dotyczących rozwoju oprogramowania.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 6

Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące tworzenia i przeróbek oprogramowania. Planuje działania związane z tworzeniem oprogramowania w odniesieniu do strategicznych, dużych i złożonych projektów rozwoju i kieruje nimi. Adaptuje lub opracowuje nowe metody i możliwości organizacyjne oraz dąży do przyjęcia i przestrzegania zasad i standardów.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.