Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikowanie i projektowanie oprogramowania w celu spełnienia określonych wymagań poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • projektowanie aplikacji oprogramowania, komponentów, interfejsów i związanych z nimi cech (w tym bezpieczeństwa)
  • wykorzystanie koncepcji i wzorców projektowych do opracowania projektu oprogramowania i zapewnienia podstaw do budowy i weryfikacji oprogramowania
  • ocenę alternatywnych rozwiązań i kompromisów w celu ułatwienia podejmowania decyzji projektowych
  • uwzględnienie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, takich jak środowisko docelowe, wydajność, bezpieczeństwo i istniejące systemy
  • opracowywanie prototypów/symulacji w celu umożliwienia świadomego podejmowania decyzji
  • przyjmowanie i dostosowywanie modeli, narzędzi i technik projektowania oprogramowania w zależności od kontekstu pracy.

W zależności od wymagań i charakterystyki projektu lub przydzielonej pracy techniki projektowania oprogramowania mogą być predykcyjne (oparte na planie) lub adaptacyjne (iteracyjne/zwinne).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Projektowanie oprogramowania: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 2

Tworzy i dokumentuje szczegółowe projekty prostych aplikacji lub elementów oprogramowania. Stosuje uzgodnione techniki, standardy, wzorce i narzędzia modelowania. Przyczynia się do projektu elementów większych systemów oprogramowania. Przeprowadza przegląd własnych prac.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 3

Wykonuje kompletny projekt umiarkowanie złożonych aplikacji lub elementów oprogramowania. Stosuje uzgodnione standardy, wytyczne, wzorce i narzędzia. Pomaga w ramach zespołu podczas projektowania elementów większych systemów oprogramowania. Określa użytkowników i/lub interfejsy systemu. Tworzy wiele opcji projektu, aby rozwiązać wątpliwości różnych udziałowców oraz sprostać wymaganiom funkcjonalnym i niefunkcjonalnym. Pomaga podczas oceny opcji i kompromisów. Współpracuje podczas przeglądu prac z innymi osobami.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 4

Projektuje złożone aplikacje, elementy i moduły oprogramowania, korzystając z odpowiednich technik modelowania i przestrzegając uzgodnionych standardów, wytycznych, wzorców i metodologii projektowania oprogramowania. Tworzy i przekazuje wiele opcji projektu, aby zrównoważyć wątpliwości wszystkich udziałowców i spełnić wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Wskazuje, ocenia i rekomenduje alternatywne opcje projektu oraz kompromisy. Tworzy model, przeprowadza symulacje lub przygotowuje prototypy zachowania proponowanego oprogramowania, aby umożliwić zatwierdzenie przez udziałowców oraz skuteczne tworzenie oprogramowania. Weryfikuje projekt oprogramowania, konstruując i stosując odpowiednie metody. Przegląda, ocenia i poprawia własne projekty w odniesieniu do specyfikacji. Kieruje przeglądem projektów innych osób.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 5

Określa i projektuje duże lub złożone aplikacje, elementy i moduły oprogramowania. Przyjmuje i dostosowuje metody, narzędzia i techniki projektowania oprogramowania. Przeprowadza analizę wpływu na główne opcje projektowania, dokonuje zaleceń, ocenia powiązane ryzyko i zarządza nim. Określa prototypy/symulacje w celu umożliwienia podejmowania doinformowanych decyzji. Ocenia projekty oprogramowania innych osób i wskazuje działania naprawcze. Zapewnia, że projekt oprogramowania równoważy wymagania funkcjonalne, dotyczące jakości, bezpieczeństwa i zarządzania systemami. Przyczynia się do rozwoju polityk i standardów projektowania oprogramowania i architektury organizacyjnej.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 6

Kieruje wyborem i rozwojem metod, narzędzi i technik projektowania oprogramowania. Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące projektowania oprogramowania i architektury oprogramowania. Gwarantuje zgodność ze strategiami technicznymi i architekturami systemów (włączając bezpieczeństwo).

Projektowanie oprogramowania: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.