Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD

Projektowanie i tworzenie niezawodnego oprogramowania czasu rzeczywistego, zazwyczaj w ramach systemów wbudowanych.

Uwagi zawierające wskazówki

Systemy wbudowane zapewniają specjalną funkcję w ramach bardziej rozbudowanego systemu mechanicznego lub elektronicznego z ograniczeniami czasu rzeczywistego, bezpieczeństwa, ochrony i niezawodności. Zazwyczaj polega to na współpracy ze sprzętem, czujnikami i siłownikami w celu monitorowania urządzeń przemysłowych, motoryzacyjnych, lotniczych, medycznych lub robotycznych, w tym urządzeń IoT (internetu rzeczy) i inteligentnych systemów, oraz sterowania w takich urządzeniach.

Systemy te pełnią zazwyczaj krytyczne funkcje i mają wysokie wymagania dotyczące m.in. integralności, niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony czy zużycia energii.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • definiowanie niefunkcjonalnych wymagań systemowych, takich jak wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i ochrona, w tym wymagań dotyczących zasilania, kosztów, przestrzeni fizycznej lub czasu reakcji 
  • wbudowanie właściwości niezawodnego/bezpiecznego działania, aby zapewnić „łaskawą degradację”
  • korzystanie ze specjalistycznych technik do definiowania systemów i zapewniania osiągnięcia istotnych atrybutów
  • stosowanie metod i technik kompleksowej weryfikacji, walidacji i testowania
  • korzystanie ze specjalistycznych narzędzi, takich jak emulatory obwodów, analizatory logiczne i oscyloskopy cyfrowe.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 2

Projektuje, buduje i testuje proste komponenty czasu rzeczywistego / komponenty wbudowane stanowiące część ogólnego projektu większych systemów. Stosuje odpowiednie języki programowania do sterowania prostymi czujnikami i siłownikami. Uczy się korzystać ze specjalistycznych narzędzi, takich jak emulatory obwodów, analizatory logiczne i oscyloskopy cyfrowe.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 3

Projektuje, buduje i integruje średnio złożone komponenty czasu rzeczywistego / komponenty wbudowane stanowiące część ogólnego projektu większych systemów. Stosuje się do ustalonych standardów i używa specjalistycznych narzędzi, takich jak emulatory i analizatory logiczne. Steruje specjalistycznym sprzętem, zazwyczaj czujnikami i siłownikami, oraz optymalizuje kod komponentów pod kątem wydajności. Stosuje szereg podejść do weryfikacji i testowania komponentów czasu rzeczywistego.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 4

Projektuje, buduje i integruje złożone komponenty i podsystemy czasu rzeczywistego / wbudowane. Projektuje układy fizyczne, które odzwierciedlają połączenia między komponentami systemu w celu testowania i optymalizacji wydajności. Buduje prototypy systemów i symulacje, aby wspomóc rozwój i umożliwić debugowanie, testowanie i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem wbudowanym. Stosuje szereg podejść do walidacji, weryfikacji i testowania komponentów i podsystemów działających w czasie rzeczywistym. W pełni zna szereg specjalistycznych narzędzi.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 5

Projektuje i rozwija architektury i systemy czasu rzeczywistego / architektury i systemy wbudowane w celu spełnienia uzgodnionych wymagań systemowych. Planuje rozwój złożonych systemów czasu rzeczywistego / systemów wbudowanych i zarządza nim oraz wybiera podejścia i techniki, które mają być stosowane. Analizuje opcje projektowe i kompromisy pomiędzy sprzętem i oprogramowaniem, przedstawia zalecenia oraz ocenia związane z tym ryzyko i zarządza nim. Zapewnia przeprowadzenie skutecznej walidacji, weryfikacji i testowania w trakcie całego procesu rozwoju. Nadzoruje integrację wielu podsystemów z całym systemem.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 6

Zapewnia ogólne kierownictwo i przywództwo w rozwoju systemów czasu rzeczywistego / systemów wbudowanych. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dla architektur i projektów systemów czasu rzeczywistego / systemów wbudowanych. Planuje strategiczne, duże i złożone projekty rozwoju systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych oraz kieruje nimi. Identyfikuje możliwości wykorzystania nowych technologii i ulepszenia istniejących technologii i praktyk. Kieruje przestrzeganiem strategii technicznych, architektur systemów oraz wdrażaniem weryfikacji, walidacji i testowania opartych na ryzyku. Opracowuje skuteczne strategie wdrażania i zamówień.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.