Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Konfiguracja oprogramowania PORT

Projektowanie i wdrażanie konfiguracji produktów oprogramowania do środowisk lub platform programowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta jest zwykle stosowana do projektowania i wdrażania konfiguracji dużych, złożonych programów.

Obejmuje m.in.:

  • oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania relacjami z klientami
  • systemy operacyjne serwerów/mainframe
  • rozwiązania typu oprogramowanie jako usługa (SaaS)
  • platformy/pakiety integracyjne
  • narzędzia dostarczane przez dostawców usług typu infrastruktura jako usługa (IaaS) i platforma jako usługa (PaaS).

Działania mogą obejmować między innymi:

  • przenoszenie konfiguracji oprogramowania na różne środowiska lub platformy
  • refaktoryzację złożonych lub nakładających się konfiguracji w różnych modułach i możliwościach w ramach rozwiązań programowych.

W zależności od wymagań i charakterystyki projektu lub przydzielonej pracy – metody i cykle życia konfiguracji oprogramowania mogą być podejściami predykcyjnymi (opartymi na planie) lub adaptacyjnymi (iteracyjnymi/zwinnymi).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Konfiguracja oprogramowania: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Konfiguracja oprogramowania: Poziom 3

Asystuje przy projektowaniu, weryfikacji, dokumentowaniu, zmianie i refaktoryzacji umiarkowanie złożonych konfiguracji oprogramowania w celu ich wdrożenia. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowany rezultat. W stosownych przypadkach współpracuje w przeglądach pracy z innymi osobami.

Konfiguracja oprogramowania: Poziom 4

Projektuje, weryfikuje, dokumentuje, zmienia i refaktoryzuje złożone konfiguracje oprogramowania do wdrożenia. Przyczynia się do wyboru metod, narzędzi i technik konfiguracji oprogramowania. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia w celu osiągnięcia dobrze zaprojektowanych rezultatów. Uczestniczy w ocenie własnej pracy i kieruje oceną pracy kolegów.

Konfiguracja oprogramowania: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność techniczną na wszystkich etapach oraz iteracjach rozwoju i wdrażania konfiguracji. Planuje i prowadzi działania związane z konfiguracją oprogramowania. Przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki konfiguracji oprogramowania. Mierzy i monitoruje stosowanie standardów dotyczących projektowania i wdrażania konfiguracji, w tym bezpieczeństwa oprogramowania. Przyczynia się do rozwoju polityk organizacyjnych, standardów i wytycznych dotyczących projektowania i wdrażania konfiguracji oprogramowania.

Konfiguracja oprogramowania: Poziom 6

Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące projektowania konfiguracji, wdrożenia i refakturyzacji oprogramowania. Planuje działania związane z konfiguracją i wdrożeniem oprogramowania w odniesieniu do strategicznych, dużych i złożonych projektów rozwoju oraz kieruje takimi działaniami. Opracowuje nowe metody i możliwości organizacyjne oraz dąży do przyjęcia i przestrzegania zasad i standardów.

Konfiguracja oprogramowania: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.