Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa aplikacji ASUP

Świadczenie usług zarządczych, technicznych i administracyjnych w celu wsparcia i utrzymania aplikacji działających na żywo.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

 • badanie i rozwiązywanie problemów
 • wdrażanie praktyk pracy wspierających rozwój iteracyjny/zwinny i/lub aplikacji opartych na chmurze
 • monitorowanie wydajności aplikacji
 • zapewnianie wskazówek lub szkoleń dla użytkowników – w tym zwiększonego poziomu wsparcia po wydaniu nowych/uaktualnionych wersji oprogramowania
 • opracowywanie stałych lub tymczasowych korekt i obejść dla usterek
 • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości
 • przechwytywanie informacji zwrotnych od użytkowników w celu ich późniejszej analizy na potrzeby przyszłego rozwoju aplikacji
 • wprowadzanie modyfikacji ogólnych lub dotyczących konkretnej lokalizacji
 • aktualizowanie dokumentacji
 • utrzymywanie danych aplikacji
 • definiowanie ulepszeń.

Wsparcie obejmuje zazwyczaj ścisłą współpracę z programistami aplikacji i innymi specjalistami. Usługi konserwacji i wsparcia aplikacji mogą być świadczone bezpośrednio użytkownikom systemów lub osobom odpowiedzialnym za świadczenie usług.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Obsługa aplikacji: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Obsługa aplikacji: Poziom 2

Pomaga podczas określonych procedur konserwacji. Pomaga podczas dochodzeń i rozwiązywania problemów dotyczących aplikacji.

Obsługa aplikacji: Poziom 3

Przestrzega uzgodnionych procedur, aby wskazać i rozwiązać problemy dotyczące aplikacji. Stosuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania aplikacjami, aby zbierać uzgodnione statystyki dotyczące wydajności. Przeprowadza uzgodnione zadania dotyczące konserwacji aplikacji.

Obsługa aplikacji: Poziom 4

Utrzymuje procesy obsługi aplikacji oraz sprawdza, czy wszystkie zgłoszenia wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi procedurami. Stosuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania aplikacjami w celu badania problemów, zbierania statystyk na temat wydajności i tworzenia raportów.

Obsługa aplikacji: Poziom 5

Gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z zestawem standardów i procedur. Sporządza wersje próbne i utrzymuje procedury oraz dokumentację dotyczącą obsługi aplikacji. Zarządza usprawnieniami aplikacji, aby poprawić wydajność biznesową. Doradza w zakresie bezpieczeństwa aplikacji, licencjonowania, aktualizacji, kopii zapasowych i potrzeb związanych z odzyskaniem na wypadek awarii.

Obsługa aplikacji: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.