Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Rozwiązania w zakresie danych

Rozwiązania w zakresie danych

Zarządzanie danymi DATM

Opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i praktyk, które kontrolują, chronią i optymalizują wartość zasobów danych.

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Opracowywanie modeli i diagramów w celu reprezentacji i komunikacji wymagań dotyczących danych i zasobów danych.

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikowanie, projektowanie i utrzymywanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych.

Inżynieria danych DENG

Projektowanie, budowanie, operacjonalizacja, zabezpieczanie i monitorowanie potoków danych oraz magazynów danych.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.