Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie treścią

Zarządzanie treścią

Tworzenie treści INCA

Planowanie, projektowanie i tworzenie informacji tekstowej, w razie potrzeby wspartej treścią graficzną.

Publikowanie treści ICPM

Zarządzanie i ciągłe doskonalenie procesów, które gromadzą, składają i publikują treści.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.