Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Doświadczenia użytkownika

Doświadczenia użytkownika

Analiza doświadczeń użytkownika UNAN

Zrozumienie kontekstu użytkowania systemów, produktów i usług oraz określenie wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika i celów projektowych.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Tworzenie koncepcji projektowych i prototypów dla interakcji użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczeń z nimi związanych.

Ocena doświadczeń użytkownika USEV

Walidacja systemów, produktów lub usług pod kątem celów, metryk i założeń dotyczących doświadczeń użytkownika.