Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analiza doświadczeń użytkownika UNAN

Zrozumienie kontekstu użytkowania systemów, produktów i usług oraz określenie wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika i celów projektowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta obejmuje pełen zakres zadań użytkownika, a nie tylko zadania cyfrowe. Umiejętność ta może być stosowana w różnych kontekstach, takich jak m.in. doświadczenia klientów, produkty, usługi, aplikacje, urządzenia, doświadczenia związane z nauką i doświadczenia pracowników.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikowanie, analizowanie, wyjaśnianie i komunikowanie kontekstu użycia
  • opisywanie celów i zadań użytkowników oraz środowiska, w którym będą używane systemy, produkty, usługi lub urządzenia
  • tworzenie i opisywanie person reprezentujących kluczowe segmenty użytkowników
  • tworzenie historii użytkownika lub wymagań opisujących funkcje lub możliwości 
  • uzgadnianie celów w zakresie projektu doświadczeń użytkownika
  • analizowanie i wyznaczanie priorytetów potrzeb w zakresie doświadczeń użytkownika wraz z udziałowcami
  • zrozumienie i określenie wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika i dostępności dla wszystkich potencjalnych użytkowników.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki i narzędzia do tworzenia historii użytkowników i pozyskiwania wymagań dotyczących doświadczeń użytkownika. Organizuje i strukturyzuje analizę doświadczeń użytkownika. Współpracuje z udziałowcami w celu ustalenia priorytetów wymagań i rozwiązywania konfliktów.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziom 4

Wybiera odpowiednie techniki i narzędzia do tworzenia historii użytkowników oraz określania wymagań dotyczących doświadczeń użytkownika w złożonych sytuacjach. Identyfikuje i opisuje cele projektowe dla systemów, produktów, usług i urządzeń. Określa role zainteresowanych grup udziałowców. Rozwiązuje potencjalne konflikty pomiędzy różnymi wymaganiami użytkowników. Określa wymierne kryteria dla wymaganej użyteczności i dostępności systemów, produktów, usług i urządzeń.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziom 5

Określa metody, które mają być stosowane do analizy doświadczeń użytkownika. Planuje działania związane z analizą doświadczeń użytkownika i dostępności i zarządza nimi. Zapewnia fachowe porady i wskazówki w celu wsparcia przyjęcia i dostosowania uzgodnionych podejść. Rozwija narzędzia, techniki i standardy doświadczeń użytkownika jako część ram organizacji w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.