Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Badania dot. użytkownika URCH

Identyfikacja zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników z wykorzystaniem metod badań obserwacyjnych.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta obejmuje pełen zakres zadań użytkownika, a nie tylko zadania cyfrowe. Umiejętność ta może być stosowana w różnych kontekstach, takich jak m.in. doświadczenia klientów, produkty, usługi, aplikacje, urządzenia, doświadczenia związane z nauką i doświadczenia pracowników.

Badania dot. użytkownika mają inny zakres obowiązków niż badania akademickie czy wyznaczanie wymagań użytkowników. Badania dot. użytkownika polegają na znacznym zaangażowaniu użytkowników w celu uzyskania głębokiego zrozumienia i odkrycia nowych możliwości dla systemów, produktów, usług lub urządzeń. 

Działania mogą obejmować między innymi: 

  • korzystanie z etnografii, technik obserwacji, analizy zadań i innych metodologii, które uwzględniają zarówno kontekst społeczny, jak i technologiczny
  • ilościowe określenie różnych populacji użytkowników i ich potrzeb
  • identyfikowanie docelowych użytkowników i segmentów w celu maksymalizacji szans na sukces projektowy systemów, produktów, usług lub urządzeń
  • włączenie różnych użytkowników do działań badawczych w celu uchwycenia różnorodności zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Badania dot. użytkownika: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Badania dot. użytkownika: Poziom 3

Stosuje standardowe metody, aby wesprzeć działania badawcze. Skutecznie angażuje użytkowników i przedstawicieli klienta, aby generować wysokiej jakości badania. Dokumentuje i udostępnia wyniki badań dotyczących użytkownika.

Badania dot. użytkownika: Poziom 4

Prowadzi badania generatywne w celu rozwoju systemów, produktów, usług lub urządzeń. Planuje własne działania w zakresie badań dot. użytkownika. Ułatwia wprowadzanie danych od użytkowników i udziałowców. Gromadzi i analizuje dane z badań dot. użytkownika. Wspiera syntezę badań i tworzenie insightów, raportów i prezentacji. Przyczynia się do wyboru metod badań dot. użytkownika dla projektów i inicjatyw. Wspiera przyjęcie uzgodnionych podejść.

Badania dot. użytkownika: Poziom 5

Planuje i prowadzi działania w zakresie badań dot. użytkownika, zapewniając fachowe doradztwo i wskazówki w celu wsparcia przyjęcia uzgodnionych podejść. Określa metody, które należy zastosować w celu włączenia użytkowników do badań generatywnych. Kieruje zbieraniem i analizą danych z badań dot. użytkownika. Syntetyzuje badania, rozwija spostrzeżenia i prezentuje wnioski w celu informowania o procesie podejmowania decyzji i napędzania działań. Przyczynia się do rozwoju metod i standardów organizacyjnych w zakresie badań dot. użytkownika.

Badania dot. użytkownika: Poziom 6

Wspiera projektowanie zorientowane na użytkownika i zapewnia zaangażowanie organizacji w znaczący udział użytkowników w badaniach. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące badań dot. użytkownika. Rozwija lub pozyskuje zasoby i możliwości organizacyjne w celu ułatwienia przyjęcia i wykorzystania badań dot. użytkownika. Współpracuje z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu ułatwienia skutecznych badań dot. użytkownika.

Badania dot. użytkownika: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.