Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Rozwój systemów

Rozwój systemów

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania SLEN

Ustanowienie i wdrożenie środowiska do rozwoju, ciągłe doskonalenie i bezpieczna obsługa produktów i usług w zakresie oprogramowania i systemów.

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikowanie i projektowanie oprogramowania w celu spełnienia określonych wymagań poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania.

Projekt sieci NTDS

Projektowanie sieci komunikacyjnych w celu wsparcia wymagań strategicznych i operacyjnych oraz tworzenie strategii sieciowych, architektur, polityk i związanej z nimi dokumentacji.

Projektowanie sprzętu HWDE

Określenie modelu projektowego sprzętu dla zdefiniowanej architektury systemu.

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań mających na celu syntezę elementów systemu w celu stworzenia systemów operacyjnych, produktów lub usług.

Testowanie TEST

Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.

Konfiguracja oprogramowania PORT

Projektowanie i wdrażanie konfiguracji produktów oprogramowania do środowisk lub platform programowych.