Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok umiejętności IT w przedsiębiorstwie

Widok umiejętności IT w przedsiębiorstwie

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla IT w przedsiębiorstwie.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Umiejętności IT w przedsiębiorstwie w skrócie

Umiejętności w skrócie zawierają jednostronicowe streszczenie umiejętności i poziomów kompetencji SFIA 8 w zakresie IT w przedsiębiorstwie.

Jak korzystać z widoku IT w przedsiębiorstwie

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; należy rozważyć podejście do umiejętności w zakresie IT w przedsiębiorstwie w odniesieniu do konkretnego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.