Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania SLEN

Ustanowienie i wdrożenie środowiska do rozwoju, ciągłe doskonalenie i bezpieczna obsługa produktów i usług w zakresie oprogramowania i systemów.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta jest związana z interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju i eksploatacji produktów i usług związanych z oprogramowaniem i systemami w pełnym cyklu życia. Zazwyczaj – choć nie zawsze – oznaczana takimi terminami, jak: DevOps, DevSecOps, inżynieria niezawodności witryny, inżynieria produktywności deweloperów.

Działania obejmują między innymi:

 • opracowanie ram wspierających w postaci metod, procedur, technik, narzędzi i osób o wymaganych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach
 • wdrażanie i korzystanie z tego środowiska przez osoby i zespoły odpowiedzialne za całość inżynierii cyklu życia systemów i oprogramowania
 • budowanie powtarzalnych i niezawodnych zdolności poprzez proces prób, informacji zwrotnych, nauki i ciągłej ewolucji
 • budowanie powtarzalnych i niezawodnych zdolności poprzez proces prób, informacji zwrotnych, nauki i ciągłą ewolucję
 • dostosowanie praktyk roboczych do potrzeb konkretnych produktów i usług
 • definiowanie, kontrolowanie i ulepszanie procesów cyklu życia oprogramowania
 • budowanie w zakresie zarządzania ryzykiem, jakości, bezpieczeństwa, prywatności i ochrony
 • maksymalizacja automatyzacji działań
 • ustanowienie architektury oprogramowania i zasad projektowania w celu umożliwienia pożądanych procesów cyklu życia
 • koncentrowanie się na misji, wartości i klientach
 • stworzenie kultury współpracy, nauki, zarządzania wiedzą, dostosowania i odporności
 • przyjmowanie i integrowanie odpowiednich ram branżowych w celu kierowania usprawnieniami.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania: Poziom 4

Pozyskuje wymagania dla systemów i praktyk roboczych cyklu życia oprogramowania oraz automatyzacji. Przygotowuje opcje projektowe dla środowiska pracy w zakresie metod, procedur, technik, narzędzi i ludzi. Wybiera systemy i praktyki robocze cyklu życia oprogramowania dla komponentów oprogramowania i mikroserwisów. Wdraża automatyzację w celu osiągnięcia dobrze zaprojektowanych i bezpiecznych rezultatów.

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania: Poziom 5

Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie systemami i cyklem życia oprogramowania w celu wyboru, przyjęcia i dostosowania praktyk roboczych. Wspiera wdrażanie środowiska pracy dla systemów i praktyk roboczych związanych z cyklem życia oprogramowania. Przekazuje efektywne informacje zwrotne, aby zachęcić osoby i zespoły odpowiedzialne za systemy i praktyki robocze cyklu życia oprogramowania do rozwoju. Udziela wskazówek i przedstawia sugestie w celu wspierania ciągłego doskonalenia i podejścia do nauki. Przyczynia się do identyfikacji nowych dziedzin w organizacji, w których można zastosować praktyki pracy nad systemami i cyklem życia oprogramowania.

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania: Poziom 6

Uzyskuje zaangażowanie organizacji w strategie dostarczania systemów i praktyk roboczych cyklu życia oprogramowania, aby osiągnąć cele biznesowe. Współpracuje z innymi w celu zintegrowania polityk organizacyjnych, standardów i technik w całym cyklu życia oprogramowania i systemów. Opracowuje i wdraża środowisko pracy wspierające systemy i praktyki cyklu życia oprogramowania dla strategicznych, dużych i złożonych produktów i usług. Prowadzi działania mające na celu zarządzanie ryzykiem związanym z systemami i praktykami roboczego cyklu życia oprogramowania. Planuje ewaluację lub ocenę systemów i praktyk roboczych cyklu życia oprogramowania i zarządza nimi.

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania: Poziom 7

Przedstawia i prowadzi praktyki pracy w zakresie systemów i cyklu życia oprogramowania na najwyższym szczeblu organizacji. Identyfikuje możliwości innowacji w systemach i praktykach roboczych cyklu życia oprogramowania w celu osiągnięcia celów i zadań organizacji. Kieruje niezbędnymi zmianami kulturowymi i środowiskowymi oraz informuje o korzyściach wszystkich udziałowców. Nadzoruje jakość wykonywanej pracy i dostarcza wymierne korzyści biznesowe.