Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Metody i narzędzia METL

Zapewnienie przyjęcia i efektywnego wykorzystania metod i narzędzi w całej organizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Istnieje szeroki wachlarz metod i narzędzi wspierających takie obszary jak – między innymi – planowanie, rozwój, testowanie, eksploatacja, utrzymanie systemów i zarządzanie systemami.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ocenę, wybór i wdrażanie metod i narzędzi
  • mierzenie, dostosowywanie, ulepszanie i automatyzowanie stosowania metod i narzędzi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Metody i narzędzia: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Metody i narzędzia: Poziom 3

Zapewnia wsparcie podczas wykorzystania istniejących metod i narzędzi. Konfiguruje metody i narzędzia w ramach znanego kontekstu. Tworzy i aktualizuje dokumentację metod i narzędzi.

Metody i narzędzia: Poziom 4

Zapewnia porady i wskazówki wspierające przyjmowanie metod i narzędzi oraz przestrzeganie polityk i standardów. Dopasowuje procesy do ustalonych standardów oraz oceny metod i narzędzi. Przegląda i usprawnia wykorzystanie i zastosowanie metod i narzędzi.

Metody i narzędzia: Poziom 5

Zapewnia porady, wytyczne i doświadczenie w celu promowania przyjmowania metod i narzędzi oraz zgodności z zasadami i standardami. Ocenia i wybiera odpowiednie metody i narzędzia zgodnie z ustalonymi politykami i standardami. Przyczynia się do tworzenia polityk, standardów i wytycznych organizacyjnych w zakresie metod i narzędzi. Wdraża metody i narzędzia na poziomach programu, projektu i zespołu, włączając wybór i dostosowanie zgodnie z ustalonymi standardami. Zarządza przeglądem korzyści i wartości metod i narzędzi. Wskazuje i zaleca usprawnienia.

Metody i narzędzia: Poziom 6

Rozwija organizacyjne polityki, standardy i wytyczne dotyczące metod i narzędzi. Wyznacza kierunki i kieruje wprowadzeniem i wykorzystaniem technik, metodologii i narzędzi, aby spełnić wymagania biznesowe. Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych dotyczących metod i narzędzi, aby zapewnić jednolite przyjęcie i zgodność z politykami i standardami.

Metody i narzędzia: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.