Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projekt sieci NTDS

Projektowanie sieci komunikacyjnych w celu wsparcia wymagań strategicznych i operacyjnych oraz tworzenie strategii sieciowych, architektur, polityk i związanej z nimi dokumentacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Projekt sieci obejmuje wszystkie aspekty infrastruktury komunikacyjnej, w tym – między innymi – sieci przewodowe lub bezprzewodowe, cyfrowe lub analogowe, wirtualne lub fizyczne, lokalne, rozległe, mobilne/komórkowe oraz wszelkie inne zdefiniowane protokoły i skale działania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Projekt sieci: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projekt sieci: Poziom 3

Określa konfiguracje techniczne i komponenty wymagane dla małej sieci lub segmentu sieci w bardziej złożonej infrastrukturze. Przestrzega architektury i standardów organizacyjnych.

Projekt sieci: Poziom 4

Projektuje określone komponenty sieciowe z wykorzystaniem uzgodnionych architektur, standardów projektowych, wzorców i metodologii. Przekłada projekty logiczne na projekty fizyczne, które spełniają określone parametry operacyjne w zakresie pojemności i wydajności. Przegląda i weryfikuje projekty sieci pod kątem wymagań niefunkcjonalnych, w tym procedur walidacji i korekty błędów, dostępu, bezpieczeństwa i kontroli audytowych. Przyczynia się do rozwoju procedur odzyskiwania danych i procedur awaryjnych. Przyczynia się do tworzenia alternatywnych architektur sieciowych, topologii sieci i opcji projektowych.

Projekt sieci: Poziom 5

Tworzy lub zatwierdza architektury sieciowe, topologie i bazy danych konfiguracji dostawców sieciowych dla własnego obszaru odpowiedzialności. Określa parametry projektowe dla łączności sieciowej, pojemności, szybkości, interfejsów, bezpieczeństwa i dostępu, zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Ocenia ryzyko związane z siecią i określa procedury odzyskiwania danych oraz procedury awaryjne. Tworzy wiele widoków projektu w celu uwzględnienia różnych obaw udziałowców i obsługi zarówno wymagań funkcjonalnych, jak i niefunkcjonalnych.

Projekt sieci: Poziom 6

Ponosi odpowiedzialność za główne aspekty specyfikacji, standardów, technologii sieci i całościowych modeli projektowania sieci w ramach organizacji. Tworzy polityki, zasady i kryteria projektowania sieci, włączając kwestie łączności, przepustowości, współdziałania, bezpieczeństwa, odporności, odzyskiwania i dostępu.

Projekt sieci: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.