Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa sieci NTAS

Świadczenie usług utrzymania i wsparcia dla sieci komunikacyjnych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • monitorowanie wydajności sieci
  • badanie i rozwiązywanie problemów
  • opracowywanie sposobów obejścia problemu i usuwanie błędów
  • tworzenie modyfikacji ogólnych lub dotyczących konkretnej lokalizacji
  • konfigurację operacyjną elementów sieci
  • testowanie sieci, zarówno rutynowe, jak i po modyfikacji lub awarii/naprawie
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości
  • dostarczanie użytkownikom informacji, porad lub szkoleń na temat funkcjonalności sieci.

Wsparcie może być udzielane bezpośrednio użytkownikom sieci lub osobom świadczącym usługi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Obsługa sieci: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Obsługa sieci: Poziom 2

Uczestniczy w konfiguracji operacyjnej komponentów sieciowych. Pomaga w badaniu i rozwiązywaniu problemów z siecią. Asystuje przy określonych procedurach konserwacji.

Obsługa sieci: Poziom 3

Wykonuje uzgodnione zadania konserwacji sieci oraz określoną konfigurację operacyjną komponentów sieciowych. Wyznacza i diagnozuje problemy/usterki sieciowe przy użyciu wymaganej metodologii i narzędzi rozwiązywania problemów. Używa oprogramowania do zarządzania siecią i narzędzi do zbierania uzgodnionych statystyk wydajności i ruchu.

Obsługa sieci: Poziom 4

Utrzymuje procesy obsługi sieci i sprawdza, czy wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi procedurami. Zapewnia, że konfiguracje sieciowe są stosowane w celu spełnienia wymagań operacyjnych zgodnie z ustalonymi procedurami. Korzysta z oprogramowania do zarządzania siecią oraz narzędzi w celu badania i diagnozowania problemów sieciowych, gromadzi statystyki dotyczące wydajności i tworzy raporty.

Obsługa sieci: Poziom 5

Opracowuje i utrzymuje procedury oraz dokumentację obsługi i działania sieci. Wnosi istotny wkład w dochodzenia, diagnostykę i rozwiązywanie problemów dotyczących sieci. Gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami.

Obsługa sieci: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.