Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie sprzętu HWDE

Określenie modelu projektowego sprzętu dla zdefiniowanej architektury systemu.

Uwagi zawierające wskazówki

Przykłady sprzętu komputerowego i komunikacyjnego obejmują między innymi procesory półprzewodnikowe, wysokowydajne architektury obliczeniowe (HPC) oraz układy procesorów sygnałów cyfrowych (DSP) i procesorów graficznych.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • definiowanie sposobu, w jaki komponenty sprzętowe wpasowują się w system i integrują się z oprogramowaniem, jeśli jest to wymagane
  • wybór, projektowanie, specyfikacje, integracje i prototypowanie komponentów sprzętowych
  • przestrzeganie standardów branżowych, w tym dotyczących kompatybilności, bezpieczeństwa, ochrony, niezawodności i zrównoważonego rozwoju.

Zazwyczaj jest to związane z integracją z infrastrukturą IT lub siecią albo z podłączeniem do nich.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Projektowanie sprzętu: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projektowanie sprzętu: Poziom 3

Stosuje wybrane standardowe podejścia i wzorce projektowe do projektowania prostych komponentów sprzętowych. Poszukuje wskazówek, gdy odbiega od ustalonych wzorców projektowych. Uwzględnia docelowe wymagania dotyczące środowiska, wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności i zrównoważonego rozwoju. Przekłada projekty logiczne na projekty fizyczne. Testuje wydajność prototypów i produkcji w odniesieniu do specyfikacji. Przedkłada projekty sprzętu komputerowego do zatwierdzenia. Dokumentuje wszystkie prace przy użyciu wymaganych standardów, metod i narzędzi.

Projektowanie sprzętu: Poziom 4

Projektuje komponenty sprzętowe, biorąc pod uwagę wymagania docelowego środowiska, wydajności, bezpieczeństwa, ochrony, niezawodności i zrównoważonego rozwoju. Przekłada projekty logiczne na projekty fizyczne i zapewnia prototypy techniczne proponowanych komponentów do zatwierdzenia i produkcji. Projektuje testy do pomiaru wydajności prototypów oraz wyników produkcji względem specyfikacji i przekazuje informacje do rozwoju iteracyjnego.

Projektowanie sprzętu: Poziom 5

Określa i projektuje złożone komponenty urządzeń / systemy. Wybiera odpowiednie standardy projektowe, metody i narzędzia, zgodnie z ustalonymi politykami przedsiębiorstwa, i gwarantuje ich skuteczne stosowanie. Ocenia i przeprowadza analizę wpływu na główne opcje projektu oraz ocenia powiązane ryzyko i zarządza nim. Gwarantuje, że projekt sprzętu równoważy wymagania funkcjonalne dot. jakości, zabezpieczeń, bezpieczeństwa, zarządzania systemami i zrównoważonego rozwoju. Przegląda projekty innych osób, aby zapewnić wybór odpowiedniej technologii, wydajne wykorzystanie zasobów oraz skuteczną integrację wielu systemów i technologii. Przyczynia się do tworzenia zasad doboru komponentów.

Projektowanie sprzętu: Poziom 6

Zapewnia ogólne kierownictwo i przywództwo w zakresie projektowania sprzętu w przedsiębiorstwie. Wpływa na modele branżowe rozwoju elementów nowych technologii. Rozwija skuteczne strategie zaopatrzenia, spójne z potrzebami biznesowymi. Kieruje przyjęciem i zapewnia przestrzeganie polityk, strategii i standardów organizacyjnych w zakresie projektowania sprzętu.

Projektowanie sprzętu: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.