Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obliczenia o wysokiej wydajności HPCC

Wykorzystanie zaawansowanych systemów komputerowych i specjalnych technik programowania do rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) to wykorzystanie superkomputerów i technik przetwarzania równoległego do rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych. Technologia HPC koncentruje się na rozwoju algorytmów i systemów przetwarzania równoległego.

Obliczenia o wysokiej wydajności są zazwyczaj wykorzystywane do rozwiązywania zaawansowanych problemów i prowadzenia badań poprzez modelowanie komputerowe, symulacje i analizy. 

Technologia HPC jest wdrażana w różnych dziedzinach, w tym między innymi w:

  • naukach biologicznych i modelowaniu molekularnym
  • danych geograficznych
  • poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego
  • modelowaniu klimatu i prognozowaniu pogody
  • symulacjach fizycznych
  • kryptoanalizie.

Terminy obliczenia o wysokiej wydajności obliczenia i superkomputerowe są czasami używane zamiennie.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Obliczenia o wysokiej wydajności: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Obliczenia o wysokiej wydajności: Poziom 4

Opracowuje umiarkowanie złożone rozwiązania, które wykorzystują środowiska obliczeniowe o wysokiej wydajności, do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Stosuje szereg technik obliczeniowych o wysokiej wydajności z wyczuleniem na ograniczenia tych technik. W razie potrzeby korzysta z wkładu i informacji zwrotnych od ekspertów. Analizuje złożoność, skalowalność i wydajność algorytmów, w tym implementacji masowo równoległych, oraz wprowadza lub rekomenduje ulepszenia.

Obliczenia o wysokiej wydajności: Poziom 5

Tworzy, testuje i ulepsza złożone rozwiązania obliczeniowe o wysokiej wydajności w celu rozwiązania rzeczywistych problemów. Współpracuje z udziałowcami w celu zapewnienia, że rozwiązania w zakresie systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności skutecznie rozwiązują ich problemy. Prowadzi zespoły programistów w zakresie odpowiedniego i efektywnego wykorzystania zasobów obliczeniowych o wysokiej wydajności.

Obliczenia o wysokiej wydajności: Poziom 6

Inicjuje tworzenie, testowanie, ulepszanie i stosowanie algorytmów, które rozwiązują rzeczywiste problemy w środowiskach obliczeniowych o wysokiej wydajności. Ustanawia standardy i strategie w zakresie wykorzystania wysokowydajnych systemów obliczeniowych. Kieruje wdrażaniem możliwości organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego, spójnego i skutecznego wykorzystania systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności.

Obliczenia o wysokiej wydajności: Poziom 7

Kieruje tworzeniem i przeglądem wielofunkcyjnego, obejmującego całe przedsiębiorstwo podejścia i kultury obliczeń o wysokiej wydajności. Kieruje rozwojem zdolności organizacji w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności i promuje jego wykorzystanie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.